Lødingen sogn

Velkommen til nettsida!

Gudstjeneste kl. 11:00

Luk 1,28-31 Og engelen kom inn til henne og sa: Vær hilset, du benådede! Herren er med dig; velsignet er du blandt kvinner! 29 Men hun blev forferdet over hans ord, og grundet på hvad dette skulde være for en hilsen. 30 Og engelen sa til henne: Frykt ikke, Maria! for du har funnet nåde hos Gud; 31 og se, du skal bli fruktsommelig og føde en sønn, og du skal kalle ham Jesus.

Gudstjenesten er i Lødingen Kirke denne søndagen. Den er absolutt noe som bør interessere deg dersom du har sterke meninger om gudstjenestereformen. Denne ukens gudstjeneste er helt etter den gamle ordningen!

Gudstjenesteutvalget møttes denne uken for å drøfte hva menighetene våre kommer til å gjøre nå at, strengt tatt, prøveperioden for nye liturgier er gått ut – og frem til ny alterbok er på plass om noen få år. Det er dog ikke en gitt at vi bruker denne gamle ordningen, så om du savner hvordan gudstjenesten var bør du ta turen til Lødingen førstkommende søndag; det er nemlig ikke bestemt at vi skal tilbake til hvordan det var før.

Vi feierer også nattverden. Her blir det ikke noe endring, og her blir det ikke som det var. Vi ønsker at flest mulig vil føle at de kan ta imot nattverden, og derfor blir utdelingen i midten av kirkeskipet slik som vi pleier. Etter gudstjenesten har vi som vi også pleier i Lødingen, kirkekaffe. Du ønskes hjertelig velkommen til Lødingen Kirke til gudstjeneste etter gammel liturgi!

27 total views, no views today

Lødingen Kirke

Gudstjeneste er i Lødingen Kirke denne uken

Lødingen kirke på søndag.

Kommende søndag blir det gudstjeneste i Lødingen på formiddagen. Det er vår sokneprest Gøran Bremnes som leder gudstjenesten og taler over tema: «Bli sterke i Herren, i hans veldige kraft». Det blir fine salmer som passer til tema og fastetid. Det blir også nattverd i midtgangen. I kirkestua kan barna gå til søndagsskole samtidig med gudstjenesten. Hjertelig velkommen til både små og store!

 

32 total views, no views today

GI EN NY SALMEBOK TIL KIRKA

Da den forrige salmeboka kom i 1985, ble salmeboka autorisert ved kongelig resolusjon og det ble gitt ekstrabevilgninger til kirka til innkjøp av nye bøker. Slik er ikke situasjonen lenger: Denne gang er det Kirkemøtet som har gjort vedtak om salmeboka, og det følger ingen bevilgninger til menighetene med vedtaket. Det betyr at menighetene selv må skaffe penger til eventuelt innkjøp av ny Salmebok.

Vi trenger til sammen 110 bøker(60 bøker til Lødingen kirke og 50 bøker til Vestbygd kirke), noe som koster nærmere 40.000,-. Dette er penger som må samles inn utenom vanlige driftsmidler. Salmeboken koster 300,- pr. stk.

Vi har i den forbindelse opprettet en gavekonto øremerket innkjøp av Salmebok.
Støtt aksjonen ny salmebok til kirka.

Bankkonto: 4618 68 18288(Lødingen menighetsråd)

Gøran Bremnes og Torunn Rinø
Sokneprest Leder i Menighetsrådet

21 total views, no views today

Gudstjenestelisten er oppdatert til påske. Du finner den på navigeringmenyen øverst.

32 total views, no views today