Lødingen sogn

Velkommen til nettsida!

La oss håpe det gode været fortsetter. Så blir det kaffe ute!

Samtalegudstjeneste – klokken 18:00 søndagskveld

Søndagskveld er det samtalegudstjeneste. Vi nærmerer oss konfirmasjonstida med store skritt. Konfirmantene har sin siste konfirmanthelg denne helgen. Den avsluttes ved at de medvirker i en spesiell gudstjeneste. Tidligere skulle konfirmanter «overhøres», og dette er opphavet til denne gudstjenesten. Men noe kunnskapsprøve blir det nå ikke i dag. Konfirmantene har selv jobbet med innholdet til gudstjenesten, så vi håper at familier og venner tar turen til kirka for å støtte dem. Etter gudstjenesten blir det kirkekaffe. Hjertelig velkommen til Lødigen Kirke.

13 total views, no views today

Lødingen Kirke

Gudstjeneste er i Lødingen Kirke denne uken

Mens vi brukte den gamle liturgien forrige søndag, er det tilbake til prøveliturgien denne søndagen. Gudstjenesteutvalget møtt forrige torsdag, og selv om prøveperioden nå har utløpt ble det bestemt å fortsette med den nye liturgien fram til ny alterbok kommer. Dette skjer om noen få år, og alle menigheter vilmest sannsynlig uansett måtte forholde seg til å gå over til nye liturgier når det skjer. Vi har derfor bestemt å fortsette med den nye gudstjenesten, med noen minimale endringer (de som har savnet «Du Guds Lam» vil får merke at dette leddet er tilbake).

Det er ellers en vanlig gudstjeneste uten nattverd denne uken. Søndag er også Palmesøndag, og for mange er det starten på selve påskeferien. For oss i kirka er det starten av den stille uke, når vi minnes Jesu lidelse og død. Offeret går til menighetens diakoniarbeid. Det er som vanlig kirkekaffe etter gudstjenesten.

Etter gudstjenesten holder vi årsmøtet under kirkekaffen. Her er det svært viktige ting å få med. Blant annet er det store økonomiske utfordringer som overskygger hele kirkevirksomheten. Alle som har synspunkter bør derfor komme til Lødingen Kirke denne søndagen.

Så går vi kirkens aller viktigste høytiden i møte, som feierer at Jesus er oppstått og lever blant oss i dag. I denne forbindelse har vi en helt spesielle gudstjeneste sent på neste lørdagskvelden (påskeaften). Kantor Christopher Briggs arrangerer årets aller første påskegudstjeneste, og vi tror denne gudstjenesten kan bli spesielt av interesse til våre nye landsmenn da det er større tradisjon for den utenlands enn hos oss. Gudstjenesten starter når det er mørkt og starter ved at liturgen går inn i den mørke kirka ved levende lys – Kristus Lys – som viser at Han sin er lyset og livet har overvunnet mørket og døden. Gøren Bremens deler ut nattverden. Følg med på nettsiden eller Facebook for nærmere opplysninger.

Det er også gudstjeneste på skjærtorsdag (i Lødingen Kirke), og en spesiell påskegudstjeneste i Vestbygd Kirke på langfredag. Som er tradisjon der har de vandring i fjæra i forkant.

Vi vil ønske alle i Lødingen og Vestbygd på svensk vis en riktig GLAD PÅSKE, og vi håper å se deg i kirken i løpet av påsketiden!

17 total views, no views today

Gudstjeneste kl. 11:00

Luk 1,28-31 Og engelen kom inn til henne og sa: Vær hilset, du benådede! Herren er med dig; velsignet er du blandt kvinner! 29 Men hun blev forferdet over hans ord, og grundet på hvad dette skulde være for en hilsen. 30 Og engelen sa til henne: Frykt ikke, Maria! for du har funnet nåde hos Gud; 31 og se, du skal bli fruktsommelig og føde en sønn, og du skal kalle ham Jesus.

Gudstjenesten er i Lødingen Kirke denne søndagen. Den er absolutt noe som bør interessere deg dersom du har sterke meninger om gudstjenestereformen. Denne ukens gudstjeneste er helt etter den gamle ordningen!

Gudstjenesteutvalget møttes denne uken for å drøfte hva menighetene våre kommer til å gjøre nå at, strengt tatt, prøveperioden for nye liturgier er gått ut – og frem til ny alterbok er på plass om noen få år. Det er dog ikke en gitt at vi bruker denne gamle ordningen, så om du savner hvordan gudstjenesten var bør du ta turen til Lødingen førstkommende søndag; det er nemlig ikke bestemt at vi skal tilbake til hvordan det var før.

Vi feierer også nattverden. Her blir det ikke noe endring, og her blir det ikke som det var. Vi ønsker at flest mulig vil føle at de kan ta imot nattverden, og derfor blir utdelingen i midten av kirkeskipet slik som vi pleier. Etter gudstjenesten har vi som vi også pleier i Lødingen, kirkekaffe. Du ønskes hjertelig velkommen til Lødingen Kirke til gudstjeneste etter gammel liturgi!

44 total views, no views today

Lødingen Kirke

Gudstjeneste er i Lødingen Kirke denne uken

Lødingen kirke på søndag.

Kommende søndag blir det gudstjeneste i Lødingen på formiddagen. Det er vår sokneprest Gøran Bremnes som leder gudstjenesten og taler over tema: «Bli sterke i Herren, i hans veldige kraft». Det blir fine salmer som passer til tema og fastetid. Det blir også nattverd i midtgangen. I kirkestua kan barna gå til søndagsskole samtidig med gudstjenesten. Hjertelig velkommen til både små og store!

 

51 total views, no views today