Lødingen sogn

Velkommen til nettsida!


Lødingen Kirke

Gudstjeneste er i Lødingen Kirke denne uken

Det er gudstjeneste i Lødingen Kirke klokken 11 denne søndagen. Vi har besøk av prest Jette Bock fra Hammarøy, og MILK deltar. Milk står for «minilederkurs» og tilbys ungdommer som har konfirmert seg året før.

Disse har kurs med overnatting på ungdomsskolen denne helgen. Milk står for «miniilederkurs» og er menighetens arbeid for å skape gode ledere som kommer til nytte for både menigheten og samfunnet for øvrig. Gjennom
MILK vil deltakerne få jobbe med ledelse i praksis og teori. Det er nattverd i midten av kirken og som vanlig er det kirkekaffe etter gudstjenesten.

3 total views, 3 views today

GI EN NY SALMEBOK TIL KIRKA

Da den forrige salmeboka kom i 1985, ble salmeboka autorisert ved kongelig resolusjon og det ble gitt ekstrabevilgninger til kirka til innkjøp av nye bøker. Slik er ikke situasjonen lenger: Denne gang er det Kirkemøtet som har gjort vedtak om salmeboka, og det følger ingen bevilgninger til menighetene med vedtaket. Det betyr at menighetene selv må skaffe penger til eventuelt innkjøp av ny Salmebok.

Vi trenger til sammen 110 bøker(60 bøker til Lødingen kirke og 50 bøker til Vestbygd kirke), noe som koster nærmere 40.000,-. Dette er penger som må samles inn utenom vanlige driftsmidler. Salmeboken koster 300,- pr. stk.

Vi har i den forbindelse opprettet en gavekonto øremerket innkjøp av Salmebok.
Støtt aksjonen ny salmebok til kirka.

Bankkonto: 4618 68 18288(Lødingen menighetsråd)

Gøran Bremnes og Torunn Rinø
Sokneprest Leder i Menighetsrådet

1 total views, 1 views today

Gudstjenestelisten er oppdatert til påske. Du finner den på navigeringmenyen øverst.

16 total views, 1 views today

Lødingen Kirke

Gudstjeneste er i Lødingen Kirke denne uken

Gudstjeneste denne søndagen er i Lødingen Kirke. Det er nattverd, som vi pleier å ha midten. Vi har også søndagsskole! Dette arbeidet kom i gang igjen i fjor, og vi er så heldige at vi har frivillige som nå stiller opp. Offeret går til trosopplæringen. Etter gudstjeneste er det kirkekaffe. Velkommen til Lødingen Kirke!

15 total views, 1 views today

mainLogo

TIL HELGA BLIR DET LIV OG RØRE I LØDINGEN KIRKE. DA SKAL BARN FRA TREDJE KLASSE VÆRE TÅRNAGENTER I MANGE TIMER. DE SKAL FINNE DYREBARE SKATTER OG LØSE ULIKE OPPDRAG. SØNDAG ER DET TÅRNAGENT-GUDSTJENESTE FOR ALLE STORE OG SMÅ.

30 total views, 1 views today