Vil du hjelpe oss?

Frivillige

Frivillige er viktige i alle menigheter. Det er de som gjør forskjell mellom en menighet som lever og en som bare «fungerer».

Samtidig vokser ikke frivillige på trærne. Det er vår erfaring! Og nå trenger vi dere som vil hjelpe oss mer enn noensinne. Selvsagt trenger vi økonomiske midler også, men det spørs likevel om det er frivillige som er viktigere. Selv om det er alltid vil være spørsmål knyttet til finansiering av det vi driver med, tror jeg at «where there’s a will there’s a way» – at med tiltak folk slutter opp om, vil man uansett finne en løsning.

Så vi trenger deg. Men jeg kan ikke musikk, eller synge, tenker du. Hvordan kan jeg da bli til nytte i barnekoret, eller søndagsskole, eller konfirmantarbeidet? At vi i Lødingen faktisk har klart å få et nytt barnekor å gå av stabelen kan være det viktigste som har hendt oss hvis vi nå kan videreutvikle det. Til dette trenger vi folk som ikke bare «gjør» noe, men som bare er der. Dirigenten har mer enn nok å gjøre med musikken, og vi trenger til hver tid ansvarlige voksne folk som bare kan være til stede. Så vi trenger dem som er god til å være møbler også!

Du kan hjelpe oss bare ved å få barn til å bruke påmeldingsskjema du finner på denne nettsiden. Og nå kommer det også en egen lenke for barnegospel, og for ungdommer. I dag har vi ikke noe sangtilbud for ungdommer, men kantoren vurderer behovene her. Så hvis det eneste du har gjort er at du har gått rundt og fått barn og unge til å bruke denne nettsiden, da har du virkelig gjort en god jobb!

Denne høsten kan akkurat du spille en avgjørende rolle i menigheten. Vi har en god del utfordringer. Rut Eli, som har ledet gospelkoret skal til Harstad i ny jobb fra september. Barnegospel skal fortsette under kantorens ledelse. Det skal ikke bli gjort noe med formatet til koret med det første, men det skal bli en evaluering av dette etter seks måneder. Det nye barnekoret, som har et annet format og er beregnet større barn fortsetter også. Til begge disse tiltakene kan akkurat du bli en viktig del. Hva med å lage vafler til øvingene våre? Det er mange muligheter. Stillingen som «oppmuntringssjef» er også ledig….

På grunn av situasjonen vi nå går i møte er det disse to tiltakene som er prioritert innenfor kirkemusikken. Men menigheten har vedtatt en musikkplan, og ungdommer er en del av dette. Men både frivillige som melder seg og ungdommer som melder fra behovet kan endre denne prioriteringen. Derfor kommer det også en lenke over for alle dem som kan tenke seg å engasjere seg i ungdomsmusikk. Det trenger ikke være kor heller.

Vår utfordring har med kapasiteten å gjøre, ikke bare penger. Og det er der vi kan bruke deg.

 

24 total views, no views today

Søndag i Lødingen kirke.

 

La oss håpe det gode været fortsetter. Så blir det kaffe ute!

La oss håpe på godt vær. Så blir det kaffe ute!

På søndag kl. 11:00 er det verd å ta en tur til Lødingen kirke. Da skal Mark Drogseth, presten i Evenes /  Tjeldsund holde gudstjeneste. Vikar-organist blir Skjalg Bjørstad fra Sortland. Mark skal tale over teksten i Matteus 16, om å følge Jesus. Vi skal synge fine sanger som minner oss om tema og om den tida vi har nå. Denne helga er det gull-treff for de som ble konfirmert i Lødingen for 50 år siden. De er spesielt invitert til kirka denne søndagen. Det blir nattverd i midtgangen og etter gudstjenesten blir det fest-kirkekaffe. Hvis været blir bra, blir serveringa ute på kirkebakken. Hjertelig vel møtt i Lødingen kirke på søndag!

 

43 total views, no views today

Utviklingen av barnekoret

Utviklingen av barnekoret

Vi har alltid visst at etablering av et barnekor i menigheten ikke vil bli lett. Men det har fungert veldig fint. Statistikken over oppmøtet viser en oppegående trend.

Vi er ikke ferdig ennå. Nå tar vi riktignok pause til det nye skoleåret, men vi håper å starte opp da. Det kan meldes inn direkte på dette nettstedet. Se knappen på navigeringmenyen.

Barnekoret – som ennå ikke har endelig navn – må ha en stabil gruppe på minst 6 medlemmer for at vi kan melde oss inn i Ung Kirkesang. Det er det vi slet med da vi fortsatte koret etter jula i fjor. Dersom vi kan beholde barna som i dag er med oss til høst kan vi innføre betaling av kontigent på 50 KR, og melde oss inn i Ung Kirkesang. Dette vil åpne nye muligheter for oss. På grunn av TONO og opphavsrettigheter er vi per i dag begrenset i hva vi kan foreta oss utenfor skolen og kirka.

Min visjon er et barnekor med ett hovedmål. Det er at barna kan være ambassadører for den plassen de bor. Klart kan man ha andre mål. Det er også helt forenlig med å jobbe med dette. Så mitt personlig mål godt kan være at gjennom mitt eksempel, og det barna opplever når de møter kirka, så møter de også Jesus. Men jeg tenker det skal være gjennom vårt eksempel at vi gir vitnesbyrd. Koret må være åpent for alle, uansett trosretning.

Dette tenker jeg styrker, ikke svekker, kirkens sak. Når koret er blitt medlem i en eller annen organisasjon, som Ung Kirkesang, kan det synge andre plasser enn kirken. I skolen. På butikksentrene. I Harstad. I Lødingen. På Sortland. I idrettshallen, og teaterhallen. Her trenger vi ikke synger salmer, og her kan vi møte et publikum med et allsidig repertoar. MEN til gjengjeld, når koret ER i kirka, da trenger vi ikke unnskylde oss for at vi gjøre nettopp det, at vi synger salmer. Ingen skal med andre ord tvinge religion på noen, og det må være for oss som kaller oss for troende å tenke på hva slags eksempel vi gir når koret opptrer i kirkens rom. For også vi er en del av Lødingen, som disse barna skal være representant for i dette koret.

Og ikke minst, så må vi endelig bestemme oss for et navn…. da kan vi melde oss inn i Ung Kirkesang, og registrere oss i Brønnøysund. Jeg håper ALLE vil slutte opp om koret. Det blir da godt for hele Lødingen. Og for oss i kirka blir det ekstra godt. Jeg tror alle som var med på gudstjenesten 17.mai kan tenke seg hva en forbedring på gudstjenesten det blir om, la oss si, koret har en oppslutning i kirka annen hver måned.

Støtt oss. Det kan du gjøre bare ved å egge barna til å være med!

77 total views, no views today

Det blir konfirmasjon denne uken!

Det blir konfirmasjon denne uken!

Denne søndagens gudstjeneste blir i Vestbygd Kirke. Det er alltid viktig å støtte opp om gudstjeneste i bygda – men spesielt når det er konfirmasjon. Vi er igjen kommet i konfirmasjonstida, og det er tre ungdommer som skal til presten i Vestbygd Kirke. Kom derfor til kirka denne søndag, slik at vi kan gjøre denne anledningen til ordentlig fest. Etter konfirmasjonen blir det fotografering utenfor kirka. Ved dårlig vær går vi istedenfor inn i kirka. Som vanlig er det kirkekaffe i kirkestua etter gudstjenesten. Vel møtt.

93 total views, 2 views today