Lødingen sogn

Velkommen til nettsida!


Nok en gang er det jul! Selv om menighetene våre sålangt ikke har innført ny salmebok pga økonomien vil den som liker julekveldsvise antageligvis kunne glede seg at den er tatt inn i julaftensgudstjeneste. Det er delte meninger om dette, men visa er en del av den nye salmeboken – og dermed har den funnet veien inn i gudstjenesten. Hva synes du? Kanskje vi engasjerer folk denne jula!

Julaftensgudstjenestene blir holdt både i Vestbygd og Lødingen, men i Lødingen er det dukket for barnekoret. Hvis du ikke fikk høre dem til «Vi synger jula inn» kan du altså få høre dem nå!

Julaftengudstjenesten blir kl 13.30 i Vestbygd og kl 16.00 i Lødingen.

1. juledag er det høytidsgudstjeneste i Lødingen Kirke. For dem som heller liker den tradisjonelle måten å ta imot nattverd blir det den «gamle» måten som brukes.
Vestbygd Kirke får en uvanlig høy aktivitet denne juletida. Det er dåpsgudstjeneste søndag 28. desember, og uken etterpå er det vanlig gudstjeneste 4. januar. På den siste gudstjenesten skal vi holde et menighetsmøte om den nye salmeboken. Vel møtt.

De ansatte i Lødingen og Vestbygd Kirker ønsker dere en riktig god jul, og et godt Nytt År!

5 total views, no views today

The same procedure as every year» kan man ofte si om Vi synger jula inn. Og visst nok er det tradisjon tro i begge våre kirker, Lødingen på søndag og en mandagsreprise i Vestbygd.

Men i år er det noe nytt. I år har Lødingen menighet fått to julegaver: vi har fått en aktiv søndagsskole, og så har vi fått cirka 15 unger som har kommet sammen for å synge julesanger. Som kirkemusiker har dette vært det mest spennende jeg har vært med på siden jeg startet her for tre år siden. Julekoret har kun øvd i tre uker, men vi kan være stolte av disse ungene! Jeg som kantor er veldig stolt av dem. Dette koret skal debutere på Vi synger jula inn i Lødingen Kirke.

Lødingen musikkforening bidrar med musikk i Lødingen, mens Vestbygd Skole- og Amateur korps spiller i Vestbygd Kirke. Et annet julekor som består av Lødingen Blandakor synger både i Lødingen og Vestbygd. Det blir «The same procedure as every year» med andre ord.

Eller kanskje ikke det…. etter flere tilbakemeldinger som går ut på at folk ønsker litt mer «Vi synger» i Vi synger jula inn, er det langt mer vekt lagt på at akkurat du kan synge julesangene. Det lover vi. Gøran Bremnes holder andakt, og vi håper du vil ta turen til kirken denne uken for å overvære årets Vi synger jula inn.

Christopher Briggs.

No views yet

Kl. 11:00, Lødingen Kirke

Lødingen Kirke

Gudstjeneste er i Lødingen Kirke denne uken

Kirka har nå gått inn i adventstida. Denne søndagen er det lysmesse, og Lødingen Kirke vil bruke anledningen til å takke alle medarbeiderne sine. Konfirmantene deltar på gudstjenesten og 2-åringene skal motta ei bok. Det er kirkekaffen etter gudstjenesten. HJERTLIG VELKOMMEN TIL ET NYTT KIRKEÅR I LØDINGEN KIRKE!

22 total views, no views today

botsGudstjeneste og tenning av de nye flomlysene.

Denne søndagen er gudstjenesten i Lødingen Kirke. Det er Bot og bededag. Vi har nattverd og kirkekaffe som vanlig, men det som er helt spesielt denne søndagen er tenningen av de nye flomlysene. Vi berømmer alle som bidro til at kirken igjen skal stå i et godt lys i vintermørke, og inviterer alle til å overvære en markering av at lysene skrues på. En ekstra stor velkommen til oss denne søndagen!

37 total views, no views today

Lødingen Kirke

Lødingen Kirke

Denne søndagen blir det annerledes med dåp. Vi har to barn som skal døpes, men etter gudstjenesten, for å markere denne anledningen inviteres du til en skikkelig dåpsfest! Da blir det godt med kake i tillegg til den vanlige kirkekaffen.

Gudstjenesten starter kl.11:00, og det blir også et sterkt innslag av engelsk. Denne gudstjenesten vil være sterkt multikulturell.  Helt utenom det vanlige blir tekstlesningen lest opp på engelsk, og det er flere lovsanger og et sanginnslag som også er på engelsk. Men for deg som ikke kan engelsk, er det selvsagt de «vanlige» norske salmer.

Vi har nattverden i midtgangen, og håper at du føler deg velkommen til det. Hos oss er terskelen bevisst lagt lav. Velkommen til Lødingen Kirke. Vi sees på søndag!

55 total views, no views today