Lødingen Kirke

Lødingen Kirke

Søndag 15. november

klokken 11:00

Vi markerer Allehelgens.

Navnene på dem som har gått bort det siste året leses opp, og som navnene leses opp tenner vi et lys. Gudstjenesten forrettes av Sigrid Bøckman.

Etterpå har vi kirkekaffe, som alle er hjertelig velkommen til.

Friday 20th November

Time 6pm (18:00 hours)

For the very first time in Lødingen you can take part in English worship.

This is first and foremost for those who do not originate from this country, of whom there now are many in Lødingen – but everybody is welcome. The service will be Evening Prayer. This has a strong tradition in England, as is the traditional language. In order to make this accessible for everybody, even those who don’t have English as their first language, a shortened, simplified liturgy will be used.

Evening prayer will now be said every Friday until Christmas. If the trial proves to be successful, the kirkeverge (administrative leader for the church) will table a motion for the church council (menighetsråd), which must then decide whether Evening Prayer can continue permanently.

So if this is something for you – or else you know someone for whom it might be of interest – do come along, and do tell your friends about this service. Now is your chance!

68 total views, no views today

Det er ikke nødvendig å bekjenne seg den kristne troen. Selvsagt er vi glad om du gjør det. Men koret vårt er åpent for alle.

ALLE er velkomne!

Da Rut Eli sluttet i august prøvde vi å holde livet i barnegospel. Oppmøtet har dessverre ikke vært som vi hadde håpet, og etter at vi har drøftet dette er vi kommet til at koret legges på hyllen inntil videre.

Formelt legges ikke barnegospel ned. Kateketen har permisjon i seks måneder. Hva som skjer med barnegospel vil bestemmes til vår.

Vi viser i mellomtid til vårt nye samarbeid med skolen, og koret i S.F.O som synger hver tirsdag klokken 1400. Dette er for alle barn mellom 7-12 år.

 

124 total views, no views today

vikarprest

vikarprest

Vi inviterer til gudstjeneste i Lødingen kirke førstkommende søndag. Det er vår diakon Per som er liturg og predikant denne søndagen. Og som medliturg har han for første gang med seg Evelyn fra Irak. Han vil også ha med seg noen medhjelpere fra Klokkerjordet.

Teksten er om den romerske offiseren som forstod hvilken autoritet Jesus har. Og vi vil spesielt be for fred i Israel og Palestina.

Tanja inviterer barna til søndagsskole i kirkestua.

Denne søndagen inviterer vi til nattverd.  Vi håper du vil komme

121 total views, no views today

Avskjed med Rut Eli

Rut Eli forlater oss

Det er ikke å komme fra et visst vemod på denne søndagen. Kateketen- og menighetssekretæren vår forlater Lødingen Sokn etter tjue år. Rut Eli begynte å jobbe hos oss i 1995. Siden hun hadde permisjon før dette har hun vært med oss faktisk vært enda lenger!

Men fra 1. september er Rut Eli ansatt som kateket i Kanebogen Menighet. Selvfølgelig skal vi derfor denne søndagen takke henne for arbeidet hun har gjort hos. Etter gudstjenesten er det en spesiell kirkekaffe, og trang budsjett eller ei har kirkevergen fått beskjed å bestille kake! Det må være mange som har hatt noe med og kjent Rut Eli i løpet disse tjue årene, enten det er gjennom barnegospel eller konfirmantarbeidet, eller om det er dama man har møtt på kontoret. Hvis dette er deg kan du komme på gudstjenesten denne søndag for å ta din egen farvel.

Sigrid Bøckman forretter, og preketeksten er fra 5. Mosebok kapitel 8. Sigrid forteller at dette handler om at Moses formaner Guds folk, Israel, om at de ikke må glemme Gud når de er kommet inn i det lovede land. Dette, sier hun, er aktuelt for oss i dag. Vi lever i et fredelig og rikt land.

Ei lita jente skal døpes, og noen av søkene hennes skal delta i gudstjenesten.

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til Lødingen Kirke, klokken 11 denne søndagen. Kanskje du pleier ikke å gå i kirka når det ikke er julaften, men denne søndagen kan du vel gjøre et unntak? Vi takker altså Rut Eli Lindebø for sin formidable innsats. Bản đồ vệ tinh Vel møtt!

394 total views, no views today