Lødingen Kirkelige Fellesråd
Get Adobe Flash player

Månedlig arkiv: september 2013

Søndag 29. september i Lødingen kirke

VELKOMMEN TIL KIRKE.

søndag kl. 11 kan vi igjen møtes til fellesskap i kirka vår. Det blir en enkel gudstjeneste uten dåp og nattverd. Vi leser om at Gud kaller oss til å følge han. Jesus kalte disiplene og hadde spesielle tanker om det. Gøran Bremnes leder gudstjenesten og taler over dette tema. Christopher Briggs leder sang og musikk og ellers medvirker noen fra menigheten. Etter gudstjenesten inviteres alle hjem til Torgunn og Gøran i Mikkelrevsvei for kirkekaffe der. Hjertelig velkommen.

427 total views, no views today

FØRSTKOMMENDE GUDSTJENESTE

Søndag i Lødingen kirke.

søndag formiddag kl. 11:00 kan vi igjen møtes til gudstjeneste i Lødingen kirke. Det er Gøran Bremnes som skal lede gudstjenesten. Sammen med andre ansatte og frivillige sørger han for at det blir en trivelig gudstjeneste. Årets konfirmanter skal presenteres og deres familier er spesielt invitert. Det er flott at så mange ønsker kirkelig konfirmasjon og når de presenteres går det også en oppfordring til menigheta om å be for dem.

Etterpå blir det sosialt samvær med kirkekaffe. Hjertelig velkommen til fellesskap i kirka.

515 total views, no views today

Startsiden?

Du kan når som helst gå tilbake til hovedsiden (startsiden) ved å klikke hvor som helst på bildet av kirken som ligger over navigeringsmenyen.