Lødingen Kirkelige Fellesråd
Get Adobe Flash player
Startsiden?

Du kan når som helst gå tilbake til hovedsiden (startsiden) ved å klikke hvor som helst på bildet av kirken som ligger over navigeringsmenyen.

Arkiv

Månedlig arkiv: september 2013

Søndag 29. september i Lødingen kirke

VELKOMMEN TIL KIRKE.

søndag kl. 11 kan vi igjen møtes til fellesskap i kirka vår. Det blir en enkel gudstjeneste uten dåp og nattverd. Vi leser om at Gud kaller oss til å følge han. Jesus kalte disiplene og hadde spesielle tanker om det. Gøran Bremnes leder gudstjenesten og taler over dette tema. Christopher Briggs leder sang og musikk og ellers medvirker noen fra menigheten. Etter gudstjenesten inviteres alle hjem til Torgunn og Gøran i Mikkelrevsvei for kirkekaffe der. Hjertelig velkommen.

433 total views, no views today

FØRSTKOMMENDE GUDSTJENESTE

Søndag i Lødingen kirke.

søndag formiddag kl. 11:00 kan vi igjen møtes til gudstjeneste i Lødingen kirke. Det er Gøran Bremnes som skal lede gudstjenesten. Sammen med andre ansatte og frivillige sørger han for at det blir en trivelig gudstjeneste. Årets konfirmanter skal presenteres og deres familier er spesielt invitert. Det er flott at så mange ønsker kirkelig konfirmasjon og når de presenteres går det også en oppfordring til menigheta om å be for dem.

Etterpå blir det sosialt samvær med kirkekaffe. Hjertelig velkommen til fellesskap i kirka.

519 total views, no views today

Årsmeldingen

Det er lagt ut årsmeldingen. Du kan også finne den ved å gå inn på menyen over, under «innhold».

Du finner den her.

Lødingen kirkes venner

Hvis du vil støtte Lødingen Kirke er det opprettet konto for Lødingen Kirkes venner.

Det er 4750.53.82656

Vestbygd Kirkes venner

Ønsker du å støtte Vestbygd Kirke er det opprettet konto også for Vestbygd Kirkes venner.

Kontoen til Vestbygd Kirkes venner er 4618.30.08471