Lødingen Kirkelige Fellesråd
Get Adobe Flash player
Startsiden?

Du kan når som helst gå tilbake til hovedsiden (startsiden) ved å klikke hvor som helst på bildet av kirken som ligger over navigeringsmenyen.

Arkiv

Månedlig arkiv: januar 2014

Kommende gudstjenester: Lødingen og Vestbygd

Søndag 26.januar kl. 11 blir det en enkel gudstjeneste i Lødingen kirke. Det er ikke dåp eller nattverd. Gøran skal tale over teksten  fra Lukas 18 der vi hører hvordan Jesus helbredet en blind tigger. «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» var Jesus sitt spørsmål til tiggeren. Vi skal synge fine sanger og ha kirkekaffe etterpå. HJERTELIG VELKOMMEN!

Torsdag 30. januarkl.09:30 er det gudstjeneste for Barnehagen på Lødingen. Det blir ei enkel samling der biskopen samtaler med barna og vi synger flotte bevegelses-sanger.

På ettermiddagen; kl. 17:00 torsdag 30. januar er det visitasgudstjeneste i Vestbygd kirke. Her deltar hele biskopens følge sammen med Vestbygd skole og Vestbygd skole-og amatørkorps. VELKOMMEN TIL SMÅ OG STORE!

Visitasgudstjenesten søndag 02. februar kl. 11 blir med deltakelse av Lødingen musikkforening og Lødingen blandakor. Det blir også deltakelse av mange personer fra menigheta, dåp og nattverd. Etterpå er det fest-kirkekaffe og visitasforedrag. HJERTELIG VELKOMMEN!

 

706 total views, no views today

Bispevisitas januar – februar

Jorgensen_2011

Onsdag 29. januar 2014

Kl. 11.00: Lunsj hjemme hos Gøran for ansatte, programkomiteen og biskop med følge

Kl. 12.00: Møte med de ansatte, med presentasjon og tilstandsrapport.

Kl. 14.00: Spørretime på Lødingen videregående skole. Biskopen samtaler med elevene.

Kl. 16.00: Middag på Kåringen, Boazovazzi – med noe program

Kl. 19.00: Kulturkveld i Lødingen kirke.

Programinnslag fra Teatergruppa, Lødingen paradekorps, Sølvi Ytterstad og Bjørn Hegstad. Det blir presentasjon av Per Olofsson, den nye diakonen, kaffeservering og utlodning.

Torsdag 30. januar 2014

Kl. 09.30: Gudstjeneste i Lødingen kirke for Lødingen barnehagene. Biskopen samtaler med elevene. Lødingen skolekorps spiller.

Kl. 11.00: Vi kjører til Vestbygd

Kl. 12.00: Lunsj og besøk på bedrifter i Vestbygd.

Sorte Gryte og Lødingen fisk.

Kl. 17.00 Visitasgudstjeneste i Vestbygd kirke der skoleelevene er spesielt invitert. Biskopen preker og forretter etter prekenen. Vestbygd skole og amatørkorps deltar.

Kl. 19.00: Middag på Offersøy feriesenter for biskopens følge. Feriesenteret er åpent for andre som vil drikke kaffe eller ønsker enkel servering. Det vil bli litt underholdning.

Fredag 31. januar 2014

Kl. 09.00: Besøk på Lødingen ungdomsskole(Musikkrommet). Soknepresten innleder. Biskopen samtaler med elevene.

Kl. 10.15: Møte med Lødingen menighetsråd/ fellesråd

Kl. 11.30: Lunsj på sykehjemmet

Kl. 12.30: Møte med politisk og administrativ ledelse i Lødingen kommune.

Kl. 15.00: Besøk på Norway Pelagic

Kl. 18.00: Internasjonal kulturkveld på asylmottaket

Lørdag 1. februar 2014

Kl. 10.00: Samtale med gudstjenesteutvalget og liturgiske medledere.

Kl. 11.00: Andakt og besøk på Lødingen sykehjem. Gitarkameratene deltar.

Søndag 2. februar 2014

Kl. 11.00: Visitasgudstjeneste i Lødingen kirke. Lødingen musikkforening og Lødingen blandet kor deltar..

Kl. 12.30(ca): Biskopens visitasforedrag. . Kirkekaffe.

 

 

595 total views, no views today

Gudstjeneste i Lødingen

På søndag 19. januar kl. 11 blir det igjen gudstjeneste i Lødingen kirke. Vi er i åpenbaringstida i kirkeåret. Da  leser og hører vi om hvordan Jesus er, hvordan han åpenbarer seg for oss og viser oss sin herlighet. På søndag preker Gøran over beretninga om at Jesus gjorde vann til vin. Vi skal ha nattverd i midtgangen. Etterpå blir det kirkekaffe. Hjertelig velkommen til fellesskap i kirka!

484 total views, no views today

Årsmeldingen

Det er lagt ut årsmeldingen. Du kan også finne den ved å gå inn på menyen over, under «innhold».

Du finner den her.

Lødingen kirkes venner

Hvis du vil støtte Lødingen Kirke er det opprettet konto for Lødingen Kirkes venner.

Det er 4750.53.82656

Vestbygd Kirkes venner

Ønsker du å støtte Vestbygd Kirke er det opprettet konto også for Vestbygd Kirkes venner.

Kontoen til Vestbygd Kirkes venner er 4618.30.08471