Lødingen Kirkelige Fellesråd
Get Adobe Flash player
Startsiden?

Du kan når som helst gå tilbake til hovedsiden (startsiden) ved å klikke hvor som helst på bildet av kirken som ligger over navigeringsmenyen.

Arkiv

Månedlig arkiv: mars 2015

Årsmøte etter gudstjenesten

Lødingen Kirke

Gudstjeneste er i Lødingen Kirke denne uken

Mens vi brukte den gamle liturgien forrige søndag, er det tilbake til prøveliturgien denne søndagen. Gudstjenesteutvalget møtt forrige torsdag, og selv om prøveperioden nå har utløpt ble det bestemt å fortsette med den nye liturgien fram til ny alterbok kommer. Dette skjer om noen få år, og alle menigheter vilmest sannsynlig uansett måtte forholde seg til å gå over til nye liturgier når det skjer. Vi har derfor bestemt å fortsette med den nye gudstjenesten, med noen minimale endringer (de som har savnet «Du Guds Lam» vil får merke at dette leddet er tilbake).

Det er ellers en vanlig gudstjeneste uten nattverd denne uken. Søndag er også Palmesøndag, og for mange er det starten på selve påskeferien. For oss i kirka er det starten av den stille uke, når vi minnes Jesu lidelse og død. Offeret går til menighetens diakoniarbeid. Det er som vanlig kirkekaffe etter gudstjenesten.

Etter gudstjenesten holder vi årsmøtet under kirkekaffen. Her er det svært viktige ting å få med. Blant annet er det store økonomiske utfordringer som overskygger hele kirkevirksomheten. Alle som har synspunkter bør derfor komme til Lødingen Kirke denne søndagen.

Så går vi kirkens aller viktigste høytiden i møte, som feierer at Jesus er oppstått og lever blant oss i dag. I denne forbindelse har vi en helt spesielle gudstjeneste sent på neste lørdagskvelden (påskeaften). Kantor Christopher Briggs arrangerer årets aller første påskegudstjeneste, og vi tror denne gudstjenesten kan bli spesielt av interesse til våre nye landsmenn da det er større tradisjon for den utenlands enn hos oss. Gudstjenesten starter når det er mørkt og starter ved at liturgen går inn i den mørke kirka ved levende lys – Kristus Lys – som viser at Han sin er lyset og livet har overvunnet mørket og døden. Gøren Bremens deler ut nattverden. Følg med på nettsiden eller Facebook for nærmere opplysninger.

Det er også gudstjeneste på skjærtorsdag (i Lødingen Kirke), og en spesiell påskegudstjeneste i Vestbygd Kirke på langfredag. Som er tradisjon der har de vandring i fjæra i forkant.

Vi vil ønske alle i Lødingen og Vestbygd på svensk vis en riktig GLAD PÅSKE, og vi håper å se deg i kirken i løpet av påsketiden!

439 total views, no views today

Maria budskapsdag

Gudstjeneste kl. 11:00

Luk 1,28-31 Og engelen kom inn til henne og sa: Vær hilset, du benådede! Herren er med dig; velsignet er du blandt kvinner! 29 Men hun blev forferdet over hans ord, og grundet på hvad dette skulde være for en hilsen. 30 Og engelen sa til henne: Frykt ikke, Maria! for du har funnet nåde hos Gud; 31 og se, du skal bli fruktsommelig og føde en sønn, og du skal kalle ham Jesus.

Gudstjenesten er i Lødingen Kirke denne søndagen. Den er absolutt noe som bør interessere deg dersom du har sterke meninger om gudstjenestereformen. Denne ukens gudstjeneste er helt etter den gamle ordningen!

Gudstjenesteutvalget møttes denne uken for å drøfte hva menighetene våre kommer til å gjøre nå at, strengt tatt, prøveperioden for nye liturgier er gått ut – og frem til ny alterbok er på plass om noen få år. Det er dog ikke en gitt at vi bruker denne gamle ordningen, så om du savner hvordan gudstjenesten var bør du ta turen til Lødingen førstkommende søndag; det er nemlig ikke bestemt at vi skal tilbake til hvordan det var før.

Vi feierer også nattverden. Her blir det ikke noe endring, og her blir det ikke som det var. Vi ønsker at flest mulig vil føle at de kan ta imot nattverden, og derfor blir utdelingen i midten av kirkeskipet slik som vi pleier. Etter gudstjenesten har vi som vi også pleier i Lødingen, kirkekaffe. Du ønskes hjertelig velkommen til Lødingen Kirke til gudstjeneste etter gammel liturgi!

343 total views, no views today

Innsamling til ny salmebok

[thermometer raised=24300 target=33000]

Vi du gi penger til innsamlingen vår? Kontonummeret til ny salmebok i kirkene våre er 4618.68.18288

238 total views, no views today

Gudstjeneste i Lødingen kirke kl. 11

Lødingen Kirke

Gudstjeneste er i Lødingen Kirke denne uken

Lødingen kirke på søndag.

Kommende søndag blir det gudstjeneste i Lødingen på formiddagen. Det er vår sokneprest Gøran Bremnes som leder gudstjenesten og taler over tema: «Bli sterke i Herren, i hans veldige kraft». Det blir fine salmer som passer til tema og fastetid. Det blir også nattverd i midtgangen. I kirkestua kan barna gå til søndagsskole samtidig med gudstjenesten. Hjertelig velkommen til både små og store!

 

411 total views, no views today

Innsamlingsaksjon for ny salmebok

GI EN NY SALMEBOK TIL KIRKA

Da den forrige salmeboka kom i 1985, ble salmeboka autorisert ved kongelig resolusjon og det ble gitt ekstrabevilgninger til kirka til innkjøp av nye bøker. Slik er ikke situasjonen lenger: Denne gang er det Kirkemøtet som har gjort vedtak om salmeboka, og det følger ingen bevilgninger til menighetene med vedtaket. Det betyr at menighetene selv må skaffe penger til eventuelt innkjøp av ny Salmebok.

Vi trenger til sammen 110 bøker(60 bøker til Lødingen kirke og 50 bøker til Vestbygd kirke), noe som koster nærmere 40.000,-. Dette er penger som må samles inn utenom vanlige driftsmidler. Salmeboken koster 300,- pr. stk.

Vi har i den forbindelse opprettet en gavekonto øremerket innkjøp av Salmebok.
Støtt aksjonen ny salmebok til kirka.

Bankkonto: 4618 68 18288(Lødingen menighetsråd)

Gøran Bremnes og Torunn Rinø
Sokneprest Leder i Menighetsrådet

340 total views, no views today

Årsmeldingen

Det er lagt ut årsmeldingen. Du kan også finne den ved å gå inn på menyen over, under «innhold».

Du finner den her.

Lødingen kirkes venner

Hvis du vil støtte Lødingen Kirke er det opprettet konto for Lødingen Kirkes venner.

Det er 4750.53.82656

Vestbygd Kirkes venner

Ønsker du å støtte Vestbygd Kirke er det opprettet konto også for Vestbygd Kirkes venner.

Kontoen til Vestbygd Kirkes venner er 4618.30.08471