Lødingen Kirkelige Fellesråd
Get Adobe Flash player
Startsiden?

Du kan når som helst gå tilbake til hovedsiden (startsiden) ved å klikke hvor som helst på bildet av kirken som ligger over navigeringsmenyen.

Arkiv

Månedlig arkiv: juli 2015

Vil du hjelpe?

Vil du hjelpe oss?

Frivillige

Frivillige er viktige i alle menigheter. Det er de som gjør forskjell mellom en menighet som lever og en som bare «fungerer».

Samtidig vokser ikke frivillige på trærne. Det er vår erfaring! Og nå trenger vi dere som vil hjelpe oss mer enn noensinne. Selvsagt trenger vi økonomiske midler også, men det spørs likevel om det er frivillige som er viktigere. Selv om det er alltid vil være spørsmål knyttet til finansiering av det vi driver med, tror jeg at «where there’s a will there’s a way» – at med tiltak folk slutter opp om, vil man uansett finne en løsning.

Så vi trenger deg. Men jeg kan ikke musikk, eller synge, tenker du. Hvordan kan jeg da bli til nytte i barnekoret, eller søndagsskole, eller konfirmantarbeidet? At vi i Lødingen faktisk har klart å få et nytt barnekor å gå av stabelen kan være det viktigste som har hendt oss hvis vi nå kan videreutvikle det. Til dette trenger vi folk som ikke bare «gjør» noe, men som bare er der. Dirigenten har mer enn nok å gjøre med musikken, og vi trenger til hver tid ansvarlige voksne folk som bare kan være til stede. Så vi trenger dem som er god til å være møbler også!

Du kan hjelpe oss bare ved å få barn til å bruke påmeldingsskjema du finner på denne nettsiden. Og nå kommer det også en egen lenke for barnegospel, og for ungdommer. I dag har vi ikke noe sangtilbud for ungdommer, men kantoren vurderer behovene her. Så hvis det eneste du har gjort er at du har gått rundt og fått barn og unge til å bruke denne nettsiden, da har du virkelig gjort en god jobb!

Denne høsten kan akkurat du spille en avgjørende rolle i menigheten. Vi har en god del utfordringer. Rut Eli, som har ledet gospelkoret skal til Harstad i ny jobb fra september. Barnegospel skal fortsette under kantorens ledelse. Det skal ikke bli gjort noe med formatet til koret med det første, men det skal bli en evaluering av dette etter seks måneder. Det nye barnekoret, som har et annet format og er beregnet større barn fortsetter også. Til begge disse tiltakene kan akkurat du bli en viktig del. Hva med å lage vafler til øvingene våre? Det er mange muligheter. Stillingen som «oppmuntringssjef» er også ledig….

På grunn av situasjonen vi nå går i møte er det disse to tiltakene som er prioritert innenfor kirkemusikken. Men menigheten har vedtatt en musikkplan, og ungdommer er en del av dette. Men både frivillige som melder seg og ungdommer som melder fra behovet kan endre denne prioriteringen. Derfor kommer det også en lenke over for alle dem som kan tenke seg å engasjere seg i ungdomsmusikk. Det trenger ikke være kor heller.

Vår utfordring har med kapasiteten å gjøre, ikke bare penger. Og det er der vi kan bruke deg.

 

433 total views, no views today

Årsmeldingen

Det er lagt ut årsmeldingen. Du kan også finne den ved å gå inn på menyen over, under «innhold».

Du finner den her.

Lødingen kirkes venner

Hvis du vil støtte Lødingen Kirke er det opprettet konto for Lødingen Kirkes venner.

Det er 4750.53.82656

Vestbygd Kirkes venner

Ønsker du å støtte Vestbygd Kirke er det opprettet konto også for Vestbygd Kirkes venner.

Kontoen til Vestbygd Kirkes venner er 4618.30.08471