Lødingen Kirkelige Fellesråd
Get Adobe Flash player
Startsiden?

Du kan når som helst gå tilbake til hovedsiden (startsiden) ved å klikke hvor som helst på bildet av kirken som ligger over navigeringsmenyen.

Arkiv

Månedlig arkiv: oktober 2016

Bots- og bededag (30. oktober)

sola tilbake

Lødingen Kirke

Lødingen Kirke, klokken 11

Sigrid Bøckman er prest til gudstjenesten denne bots- og bededagen. Den gamle liturgien skal brukes til denne spesielle søndagen, så hvis du savner den bør du absolutt komme denne gangen. Selv om gudstjenesteordningen nå diskuteres ligger det foreløpig ikke an til at den gamle liturgien kommer tilbake. Etter hvert vil alle menigheter i landet får en ny alterbok, med nye liturgier og musikk. Vi drøfter spørsmålet om våre liturgier for tiden, men tilbakemeldingene vi har fått ovenfra gir oss ikke grunnlag til å tro at vi kan gjeninnføre den gamle ordningen. Så, med andre ord, liker du den gamle gudstjenesten får du atter en sjanse denne søndagen.

I dag innbyr vi til nattverd med intinksjon. Det vil si at dere får et brød og dypper det i vinen. Vi vil komme rundt med nattverd til de som ikke selv kan komme frem. Gi oss et tegn. Offeret går til Røde Kors. Til den TV-aksjonen som var forrige søndag. For å hjelpe mennesker som lider på grunn av krig og undertrykkelse.

Neste søndag, 6. november, feirer vi Allehelgenssøndagen i Vestbygd. 13. november feirer vi Allehelgenssøndagen her i Lødingen kirke med lystenning for de som er gått bort her hos oss siste år. Og så innbyr vi dere alle til kirkekaffe her i kirken etter gudstjenesten.

 

252 total views, no views today

Familiegudstjeneste

Det er ikke nødvendig å bekjenne seg den kristne troen. Selvsagt er vi glad om du gjør det. Men koret vårt er åpent for alle.

Familiegudstjeneste

Søndag klokken 11 er det familiegudstjeneste i Lødingen Kirke. Alle er velkomne. Årets konfirmanter skal delta, og vi gir ut bok til 4-åringer. Sigrid Bøckman forretter.

Da vi nå går imot jul har Christopher Briggs et ønske om å starte et julekor for barn, slik som vi gjorde for to år siden. Siden det kan være familier som kommer på denne gudstjenesten er dette en god tid for å spørre om noen kan være interessert. Basert på erfaringen for to år siden må opptak til koret kun skje først etter en enkel stemmeprøve. Største utfordringen går i mellomtid til de voksne. Vi er nødt til å ha en annen voksen til stede under øvingene. Dersom vi får det til vil øvingene skjer i november, og to øvinger i desember – det vil si at det er maksimalt seks øvinger. Vi avtaler dagen etter det som passer best.

Har du en unge mellom 7-12 år som kan tenke seg å synge julesanger? Send SMS til 41369357, eller e-post til angel@cqd.nu

 

262 total views, no views today

Eldre søndag – en gudstjeneste med gammel liturgi!

KLOKKEN 11:00, søndag 9. oktober

Høsten

Høst i Lødingen

Savner du den gamle liturgien? Den kan du høre igjen denne søndagen.

Sigrid Bøckman forretter, og denne søndagen skal mange eldre ha fått invitasjon. Det er også nattverd. Offeret går til Kirkens S.O.S. Som vanlig er det kirkekaffe etter gudstjenesten.

Neste lørdag (lørdag 15. oktober) er det MOTTET i Lødingen Kirke. Dette er avslutningen til konfirmantlørdagen, og er en liten «minikonsert» som er åpen for publikumet. Briggs skal fremføre Schumanns Kinderszenen på flygelet. Motetten skal ikke være lenge. Den er en hyggelig måte å avslutte og oppsummere dagen for konfirmantene. Samtidig er det anledning for Lødingens befolkning til å komme og høre litt musikk – og kanskje bli kjent med ungdommene og. Motetten begynner 17:30 og varer en halvtime.

Neste gudstjeneste i Lødingen Kirke er klokken 11, søndag 16. oktober.  Den er høsttakkefest. Det blir utdelt bøker til menighetens 4-åringer.

270 total views, no views today

Årsmeldingen

Det er lagt ut årsmeldingen. Du kan også finne den ved å gå inn på menyen over, under «innhold».

Du finner den her.

Lødingen kirkes venner

Hvis du vil støtte Lødingen Kirke er det opprettet konto for Lødingen Kirkes venner.

Det er 4750.53.82656

Vestbygd Kirkes venner

Ønsker du å støtte Vestbygd Kirke er det opprettet konto også for Vestbygd Kirkes venner.

Kontoen til Vestbygd Kirkes venner er 4618.30.08471