Lødingen Kirkelige Fellesråd
Get Adobe Flash player

diakoni

Høsttakkefest og bok til 4-åringer

klokken 11, søndag 15. oktober

Gudstjeneste er i Lødingen Kirke denne søndagen

søndag 15. oktober

klokken 11

Denne søndagen skal vi ha besøk av Jan Egil Ingebretsen. Han skal forrette til familiegudstjenesten. Vi bruker den gamle ordningen.

I dag blir det nemlig flere barn i Lødingen Kirke. Vi skal dele ut boka til 4-åringene. Så er det også høsttakkefest. Kom gjerne med frukt eller grønnsaker, og vi skal lage et fint takkebord i skipet.

Som vanlig er det kirkekaffe etter gudstjenesten. Velkommen til Lødingen Kirke!

125 total views, no views today

Nytt kirkeår!

Søndag 27. november – klokken 11

Lys våken

LØDINGEN KIRKE

27.november er 1. søndag i advent. Lødingen menighet feirer dagen ved å invitere 11 – åringene til å overnatte i kirken fra lørdag og være med på gudstjenesten på søndag. Opplegget kalles Lys Våken. Lys Våken gjengen vil være med i gudstjenesten med tekstlesning, sang og dramatisering. Teksten er om Jesu inntog i Jerusalem på Palmesøndag. Til denne gudstjenesten inviterer vi også toåringene til å komme og motta Min Kirkebok. Gudstjenesten ledes av Sigrid Bøckman og Jan-Eirik Flakstad.

241 total views, no views today

Presentasjon av det nye


Motett i Thomaskirche, Leipzig

Denne søndagen er det gudstjeneste i Lødingen Kirke klokken 11. Et barn skal bæres frem til dåpen, og årets konfirmanter presenteres for menigheten. Det er det nye så vel de nye som presenteres.

I år blir konfirmantundervisning annerledes. Veldig. Og menigheten kommer til å få et etterlengtet tilbud om musikk, en månedlig «minikonsert». Tanken er hentet fra Tyskland.

I 2014 besøkte jeg Thomaskirche i Leipzig. Jeg likte meg så godt der jeg måtte besøke den både 2015 og i år, og det er derifra vi har hentet inspirasjon for en radikal forandring til konfirmantlørdagene. Den siste halvtimen avsluttes nå med Motetten. Det er en type «minikonsert» som også åpnes for publikum.

  • Først og fremst er den oppsummering av konfirmantdagen
  • Liturgisk ramme (tekstlesning, bønn, og oppsummering fra lederne)
  • Anledning for konfirmantene, menigheten og publikumet å bli kjent med hverandre
  • Ordentlige musikkstykker alle kan komme og høre på

Som før skal vi oppfordre alle konfirmanter til å bidra med musikkinnlegg i gudstjenesten. Men den obligatoriske sangtimen i undervisningen er erstattet av motetten. Kantoren er selvsagt ansvarlig for musikkdelen, men vi håper at jo som tradisjonen etableres andre vil ønske å medvirke fra Lødingens musikkliv. Den første motetten blir lørdag 15. oktober, ettersom vi har pigrimsvandring den første konfirmantlørdag i september.

Så når vi presenterer de nye konfirmantene denne søndagen er det starten på noe som faktisk er helt nytt, ikke bare for konfirmanter men i hvordan ungdomsarbeidet foregår. Det blir også kirkekaffe etter motetten for at publikummet som ønsker å bli litt kan prate.

Christopher Briggs, kantor

330 total views, no views today

Barnekoret

Utviklingen av barnekoret

Utviklingen av barnekoret

Vi har alltid visst at etablering av et barnekor i menigheten ikke vil bli lett. Men det har fungert veldig fint. Statistikken over oppmøtet viser en oppegående trend.

Vi er ikke ferdig ennå. Nå tar vi riktignok pause til det nye skoleåret, men vi håper å starte opp da. Det kan meldes inn direkte på dette nettstedet. Se knappen på navigeringmenyen.

Barnekoret – som ennå ikke har endelig navn – må ha en stabil gruppe på minst 6 medlemmer for at vi kan melde oss inn i Ung Kirkesang. Det er det vi slet med da vi fortsatte koret etter jula i fjor. Dersom vi kan beholde barna som i dag er med oss til høst kan vi innføre betaling av kontigent på 50 KR, og melde oss inn i Ung Kirkesang. Dette vil åpne nye muligheter for oss. På grunn av TONO og opphavsrettigheter er vi per i dag begrenset i hva vi kan foreta oss utenfor skolen og kirka.

Min visjon er et barnekor med ett hovedmål. Det er at barna kan være ambassadører for den plassen de bor. Klart kan man ha andre mål. Det er også helt forenlig med å jobbe med dette. Så mitt personlig mål godt kan være at gjennom mitt eksempel, og det barna opplever når de møter kirka, så møter de også Jesus. Men jeg tenker det skal være gjennom vårt eksempel at vi gir vitnesbyrd. Koret må være åpent for alle, uansett trosretning.

Dette tenker jeg styrker, ikke svekker, kirkens sak. Når koret er blitt medlem i en eller annen organisasjon, som Ung Kirkesang, kan det synge andre plasser enn kirken. I skolen. På butikksentrene. I Harstad. I Lødingen. På Sortland. I idrettshallen, og teaterhallen. Her trenger vi ikke synger salmer, og her kan vi møte et publikum med et allsidig repertoar. MEN til gjengjeld, når koret ER i kirka, da trenger vi ikke unnskylde oss for at vi gjøre nettopp det, at vi synger salmer. Ingen skal med andre ord tvinge religion på noen, og det må være for oss som kaller oss for troende å tenke på hva slags eksempel vi gir når koret opptrer i kirkens rom. For også vi er en del av Lødingen, som disse barna skal være representant for i dette koret.

Og ikke minst, så må vi endelig bestemme oss for et navn…. da kan vi melde oss inn i Ung Kirkesang, og registrere oss i Brønnøysund. Jeg håper ALLE vil slutte opp om koret. Det blir da godt for hele Lødingen. Og for oss i kirka blir det ekstra godt. Jeg tror alle som var med på gudstjenesten 17.mai kan tenke seg hva en forbedring på gudstjenesten det blir om, la oss si, koret har en oppslutning i kirka annen hver måned.

Støtt oss. Det kan du gjøre bare ved å egge barna til å være med!

502 total views, no views today

BLI MED PÅ FORMIDDAGSTREFF / SUPPELUNSJ

Første torsdag i hver måned inviterer vi ALLE SOM HAR ANLEDNING til treff i kirka på Lødingen.

Vi starter kl. 11:00 og holder på til ca. 12:30.

Her kan du komme enten du er pensjonist, småbarnsforelder, deltidsarbeidende, arbeidsledig, jobber kveld eller at du er barn som følger med en voksen.

BLIR DU MED?

På treffene skal vi synge sammen og ha en liten andakt (som betyr «noe å tenke på»), vi skal spise suppe, samtale og ha det trivelig sammen. Hvis det kommer barn, skal vi også leke litt.

Oppstart blir torsdag 04. september og datoer etter det blir for høsten: 02.10., 06.11. og 04.12.

 

Hilsen Per, Rut Eli, Christopher og Gøran.2014-03-02 12.18.56

 

411 total views, no views today

Årsmeldingen

Det er lagt ut årsmeldingen. Du kan også finne den ved å gå inn på menyen over, under «innhold».

Du finner den her.

Lødingen kirkes venner

Hvis du vil støtte Lødingen Kirke er det opprettet konto for Lødingen Kirkes venner.

Det er 4750.53.82656

Vestbygd Kirkes venner

Ønsker du å støtte Vestbygd Kirke er det opprettet konto også for Vestbygd Kirkes venner.

Kontoen til Vestbygd Kirkes venner er 4618.30.08471