Lødingen Kirkelige Fellesråd
Get Adobe Flash player
Startsiden?

Du kan når som helst gå tilbake til hovedsiden (startsiden) ved å klikke hvor som helst på bildet av kirken som ligger over navigeringsmenyen.

Arkiv

gudstjenestereformen

Bots- og bededag (30. oktober)

sola tilbake

Lødingen Kirke

Lødingen Kirke, klokken 11

Sigrid Bøckman er prest til gudstjenesten denne bots- og bededagen. Den gamle liturgien skal brukes til denne spesielle søndagen, så hvis du savner den bør du absolutt komme denne gangen. Selv om gudstjenesteordningen nå diskuteres ligger det foreløpig ikke an til at den gamle liturgien kommer tilbake. Etter hvert vil alle menigheter i landet får en ny alterbok, med nye liturgier og musikk. Vi drøfter spørsmålet om våre liturgier for tiden, men tilbakemeldingene vi har fått ovenfra gir oss ikke grunnlag til å tro at vi kan gjeninnføre den gamle ordningen. Så, med andre ord, liker du den gamle gudstjenesten får du atter en sjanse denne søndagen.

I dag innbyr vi til nattverd med intinksjon. Det vil si at dere får et brød og dypper det i vinen. Vi vil komme rundt med nattverd til de som ikke selv kan komme frem. Gi oss et tegn. Offeret går til Røde Kors. Til den TV-aksjonen som var forrige søndag. For å hjelpe mennesker som lider på grunn av krig og undertrykkelse.

Neste søndag, 6. november, feirer vi Allehelgenssøndagen i Vestbygd. 13. november feirer vi Allehelgenssøndagen her i Lødingen kirke med lystenning for de som er gått bort her hos oss siste år. Og så innbyr vi dere alle til kirkekaffe her i kirken etter gudstjenesten.

 

252 total views, no views today

Kommende uke i Lødingen Kirke

Lødingen Kirke

Lødingen Kirke

Søndag 15. november

klokken 11:00

Vi markerer Allehelgens.

Navnene på dem som har gått bort det siste året leses opp, og som navnene leses opp tenner vi et lys. Gudstjenesten forrettes av Sigrid Bøckman.

Etterpå har vi kirkekaffe, som alle er hjertelig velkommen til.

Friday 20th November

Time 6pm (18:00 hours)

For the very first time in Lødingen you can take part in English worship.

This is first and foremost for those who do not originate from this country, of whom there now are many in Lødingen – but everybody is welcome. The service will be Evening Prayer. This has a strong tradition in England, as is the traditional language. In order to make this accessible for everybody, even those who don’t have English as their first language, a shortened, simplified liturgy will be used.

Evening prayer will now be said every Friday until Christmas. If the trial proves to be successful, the kirkeverge (administrative leader for the church) will table a motion for the church council (menighetsråd), which must then decide whether Evening Prayer can continue permanently.

So if this is something for you – or else you know someone for whom it might be of interest – do come along, and do tell your friends about this service. Now is your chance!

538 total views, no views today

Årsmeldingen

Det er lagt ut årsmeldingen. Du kan også finne den ved å gå inn på menyen over, under «innhold».

Du finner den her.

Lødingen kirkes venner

Hvis du vil støtte Lødingen Kirke er det opprettet konto for Lødingen Kirkes venner.

Det er 4750.53.82656

Vestbygd Kirkes venner

Ønsker du å støtte Vestbygd Kirke er det opprettet konto også for Vestbygd Kirkes venner.

Kontoen til Vestbygd Kirkes venner er 4618.30.08471