Høring om ny gudstjenesteordning ***SVÆRT VIKTIG***

Alle menigheter i Nordland har fått til høring et forslag til ny gudstjenesteordning som gjelder fra 1. januar. Vi er så bedt om å komme med vårt eget innspil til dette.

Viktig sak
Dette er en meget viktig sak for Lødingen og Vestbygd.

Det som nå er ut til høring vil kunne bety store endringer til gudstjenestelivet. Hvis du er opptatt av dette har du anledning til å komme på et ekstraordinært menighetsmøte, som skjer etter gudstjenesten søndag 9. september.

Gudstjenesten den dagen er klokken 11 i Lødingen Kirke, og våre nye konfirmanter skal presenteres for menigheten. Etterpå tar vi møtet. Alle dokumenter som handler om denne saken er publisert her. Vi oppfordrer dere til å lese disse da denne saken vil bli å merkes.

På 11. september møtes menighetsrådet klokken 19, og etter dette skal rådet gi sin mening tilbake til biskopen.

139 total views, 1 views today

Høsttakkefest i Vestbygd Kirke

Det er gudstjeneste i Vestbygd Kirke klokken 11 denne søndagen
Vestbygd Kirke

søndag 1. oktober kl.11

Denne søndagen er det gudstjeneste i Vestbygd, og det blir spesielt! Det er høsttakefest.

Vi inviterer dere å komme med frukt og grønnsaker. Så skal vi lage et takkebord i kirka. Vi håper at dere dra barna med og. Vi skal nemlig bruke den gamle familiegudstjenesten.

Etter gudstjenesten er det kirkekaffe på kirkestua.

Velkommen til Vestbygd Kirke!

128 total views, 1 views today

Konfirmasjonsgudstjeneste i Vestbygd Kirke

Konfirmasjon. Klokken 11:00. Søndag 7. mai 2017.
Når to eller tre er samlet der er jeg iblant dem

Denne søndagen har vi konfirmasjon i Vestbygd Kirke, klokken 11. Vi har tre konfirmanter!

Vi håper at mange vil ta turen til kirka for å støtte opp om dem. Snart er denne konfirmasjonstiden over, og de går inn i det vi håper blir et spennende liv. Samtidig – og selv om Han noen ganger virker fjern – er Gud alltid nær oss. Dette er ofte vanskelig for oss å oppfatte midt opp i hverdagsverdenen.

Derfor var det dette bildet ble valgt til dette innlegget, som viser den åndelige virkeligheten og den vi beveger oss i fra dag til dag. Vel møtt til Vestbygd Kirke denne søndagen!

Programmet finner du her. Ser du det ikke må du kontrollere utvidelsene til nettleseren din.

573 total views, 1 views today

Samefolkets dag – Vestbygd Kirke

Samisk flagg

Klokken 11 – søn 5. februar

Det er igjen gudstjeneste i Vestbygd. Vi ønsker dere alle velkomne til markering av samefolkets dag. Jan Eirik Flakstad er predikant, og preketeksten er Mark 2, v 1-12. Teksten handler om at Jesus gjør langt mer enn å helbrede den kroppslige skrøpeligheten; Han gjør og oss rene i vårt indre liv.

Som vanlig er det kirkekaffe etter gudstjenesten i kirkestua. Hvis kirken er viktig for deg, håper vi at du også vil bruke den når det er gudstjeneste. Så vi håper og oppfordrer deg som bor i Vestbygd til å møte oss i Vestbygd Kirke denne søndagen.

Vel møtt!

372 total views, no views today