Lødingen Kirkelige Fellesråd
Get Adobe Flash player
Startsiden?

Du kan når som helst gå tilbake til hovedsiden (startsiden) ved å klikke hvor som helst på bildet av kirken som ligger over navigeringsmenyen.

Arkiv

kirkemusikk

Høytidsgudstjeneste

1. påskedag

Lødingen Kirke, klokken 11, søndag 1. april

Sola

Gudstjeneste for 1. påskedag er i Lødingen

Det blir en stor høytidsgudstjeneste! Jesus lever! Han har oppstått fra de døde!

Vi feirer 1. påskedag ved nattverd. Du kan motta nattverden ved instinksjon i midten, eller på tradisjonell måte ved alterbordet.

Så skal også to barn bæres frem til dåpen! Dette blir en festlig påskegudstjeneste.

Gøran preker. Preketeksten er Matt 28, 1-10.

Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven. Med ett ble det et kraftig jordskjelv, for en Herrens engel steg ned fra himmelen, gikk fram og rullet steinen til side og satte seg på den. Han var som et lyn å se til, og drakten var hvit som snø. Vaktene skalv av redsel da de så ham, og de ble liggende som døde. Men engelen tok til orde og sa til kvinnene: «Frykt ikke! Jeg vet at dere søker Jesus, han som ble korsfestet. Han er ikke her, han er stått opp, slik som han sa. Kom og se stedet hvor han lå! Skynd dere av sted og si til disiplene hans: `Han er stått opp fra de døde, og han går i forveien for dere til Galilea; der skal dere få se ham.` – Nå har jeg sagt dere det.» Da skyndte de seg bort fra graven, redde, men jublende glade, og de løp for å fortelle det til disiplene. Og se, Jesus kom mot dem og sa: «Vær hilset!» De gikk fram og omfavnet føttene hans og tilba ham. Jesus sa til dem: «Frykt ikke! Gå og si til mine brødre at de skal dra til Galilea. Der skal de se meg.»

Offeret i dag går til Stefanus alliansen. Det er misjonsarbeidet som vi støtter i Egypt.

Vi legger vår gave i offerskålen på alteret. Det er mulig å bruke vipps. Takk for det dere vil gi.

Neste gudstjeneste i Lødingen kirke er 22. april kl. 1100. Menighetsråd og ansatte vil ønske alle en velsignet påskehøytid.

 

24 total views, no views today

Vi spiller jula inn

Lødingenkonsert

Kom og vær med på den tradisjonelle konserten i Lødingen Kirke

Denne søndagen er den tradisjonelle julekonserten i Lødingen Kirke. Arrangementet er av mange så nært knyttet opp til Lødingen Blandet Kor at vi har endret litt på navnet. Kanskje blandakoret kommer tilbake senere,  og tar tilbake «sin» konsert. I år har Lødingen Blandakor tatt en pause, og etter erfaringene vi gjorde siste gang dette skjedde kaller vi det for «Vi spiller jula inn» for dette året.

Lødingen Musikkforeningen medvirker, og det er rikelig med julesanger som vanlig. Vi ønsker dere GOD JUL og velkommen til Lødingen Kirke denne søndagen!

97 total views, no views today

Hvordan salmene velges (tester nettsiden)

Nettsida er under utvikling. Vi har en ny kirkeverge, og en av de første forandringene dere vil merke er at protokoll og referater fra menighets- og fellesråd legges ut. Det vil også regnskap og, etter hvert korrespondanse til konfirmantene. I tillegg til å legge ut lenker til de aktuelle dokumentene slik at du kan laste dem ned til egen PC,  skal det egentlig gå an å bygge dem inn i selve siden du ser på i nettleseren. Det er dette dette innlegget tester.

Kantoren jobber i lag med presten for å velge salmene. Da vi denne uken må teste ut om det er mulig å legge ut Word, PDF, Excel og andre dokumenter direkte på nettsida, skal jeg nå legge ut mitt forslag for denne søndagen. Samtidig vil jeg legge ut den endelige avtalearken, som inneholder salmene som faktisk skal brukes.

Da jeg som kantor vurderer salmene leser jeg først de tre tekstlesningene til dagen. Denne søndagen er det Syndefallet 1 Mos 2. 8-9; 3.1-8, det at Gud ikke frister noen av oss Jak 1, 12-16, og preketeksten om Jesu fristelse Matt 4, 1-11

Kort sagt ser vi fra alle tre tekstene vår skrøpelighet, og hvor lett vi fristes – men svaret på dette er Jesus. Han har gjort alt for oss. Egentlig er det ikke synd, og skyldfølelse vi sliter mest med, men at vi dømmer oss selv og andre. Istedenfor bør vi tar imot Jesu nåde. Nåden er nettopp det, helt ufortjent. Synden har Jesus tatt på seg, og med det all vår skyld.

Ut ifra disse tekstene tar jeg også hensyn til om det sannsynligvis blir mange ungdommer eller barn, eller om man har musikkrefter som skal til for at melodien skal være sangbar. Det hender at teksten er veldig god, men man vet at det vil bli tungt for menigheten til å synge melodien. Noen ganger hender det jeg endrer melodien som skal brukes til en annen melodi enn det som står i salmeboka. Dette skjer med en av salmene denne uken. 

Forslaget (en PDF-fil) blir så sendt til presten, og da snakker vi sammen. Presten har siste ord i salmeteksten som brukes, og jeg har siste ord med musikken. I praksis virker det sånn at presten godtar forslaget mitt, endrer det, eller lager et helt nytt forslag (som igjen av praktiske grunner da blir det endelige avtalearket).

Denne uken ble eneste forandring siste salmen, som istedenfor er Vår Gud han er så fast en borg…

Det var ikke mange YouTube videoer av denne salmen, men så kjekt å se en ungdom spiller! Hvis det er noen i Lødingen som ønsker å følge etter…. ja, da er det bare å ta kontakt. På 90-tallet hadde vi orgelelever også. I dag er det bare pianoelever i regi kulturskolen. Men vil du spille orgel, det kan du også gjøre….

Så ble endelig avtalearket utarbeidet av presten, og så er vi klar til gudstjenesten i Vestbygd Kirke denne søndagen. Dette var et Word dokument…. men det skal også gå an å bruke Powerpoint og Excel. Det skal gå an å bruke musen til å bla opp og ned. Ellers kan du klikke på fullskjerm ikon UNDER dokumentet for å lese alt.

 

176 total views, no views today

Familiegudstjeneste

Det er ikke nødvendig å bekjenne seg den kristne troen. Selvsagt er vi glad om du gjør det. Men koret vårt er åpent for alle.

Familiegudstjeneste

Søndag klokken 11 er det familiegudstjeneste i Lødingen Kirke. Alle er velkomne. Årets konfirmanter skal delta, og vi gir ut bok til 4-åringer. Sigrid Bøckman forretter.

Da vi nå går imot jul har Christopher Briggs et ønske om å starte et julekor for barn, slik som vi gjorde for to år siden. Siden det kan være familier som kommer på denne gudstjenesten er dette en god tid for å spørre om noen kan være interessert. Basert på erfaringen for to år siden må opptak til koret kun skje først etter en enkel stemmeprøve. Største utfordringen går i mellomtid til de voksne. Vi er nødt til å ha en annen voksen til stede under øvingene. Dersom vi får det til vil øvingene skjer i november, og to øvinger i desember – det vil si at det er maksimalt seks øvinger. Vi avtaler dagen etter det som passer best.

Har du en unge mellom 7-12 år som kan tenke seg å synge julesanger? Send SMS til 41369357, eller e-post til angel@cqd.nu

 

262 total views, no views today

Årsmeldingen

Det er lagt ut årsmeldingen. Du kan også finne den ved å gå inn på menyen over, under «innhold».

Du finner den her.

Lødingen kirkes venner

Hvis du vil støtte Lødingen Kirke er det opprettet konto for Lødingen Kirkes venner.

Det er 4750.53.82656

Vestbygd Kirkes venner

Ønsker du å støtte Vestbygd Kirke er det opprettet konto også for Vestbygd Kirkes venner.

Kontoen til Vestbygd Kirkes venner er 4618.30.08471