Get Adobe Flash player
Arkiv

diverse

Flygelet og dugnad

Til vår skal vi ha dugnad. Kantoren inviterer musikklivet til å bidra med musikk. Vi skal ha en konsert få å dekke utgiftene til stemming på flygelet. Har du lyst å være med på dette?

Ta vare på det

Flygelet i Lødingen Kirke

Et konsertinstrument

Orgelet i Lødingen Kirke er fra 1971, og bygd av Vestlandsk Orgelverksted. Det har aldri vært noe konsertinstrument. Som flygelet har det tilsyn én gang i året, men om stemmingen ikke er fullt så bra etter vinterkulden skal det svært mye til at vi må bruke mer penger for å fikse det.

Noe annet er det med flygelet. Det er det beste vi har, og egner seg utmerket godt til konserter. Vi plikter å ta vare på det, og vi bør jo bruke det også. Det er en gave fra Lødingen Telegraffklubb. Kirken er eneste plassen i Lødingen man kan holde konserter med flygel.

Dessverre er det nødvendig med stemming utover det årlige tilsynsbesøk. Litt før biskopen kom hadde vi en periode med kulde, og på grunn store temperatursvingninger mellom de kirkelige handlingene er enkelte noter blitt falske.

Å ta vare på noe verdifullt

Da jeg begynte her for to år siden ble jeg gjort oppmerksom på denne gaven fra Telegraffklubben, og at det var viktig å ta vare på det. I denne forbindelse tenker jeg at vi skal være helt åpne med publikumet. Jeg har i løpet disse to årene mottatt en del tilbakemeldinger som forteller meg at dere også har tanker omkring dette.

Bekymringer om varmepumpene våre er noe som gjerne går igjen. Her vil jeg bøye meg for noen som eventuelt har vitenskapelig bevis på at jeg tar feil, men så vidt jeg kan se er ikke varmepumpene verre enn tradisjonelle varmekilder. Tvert imot har jeg lest at «i de gamle dager» var det forsåvidt et under pianoer overlevd ettersom luften ble svært tørt under vinterfyringen. Vi plasserer heller ikke flygelet vårt slik at luftstrømmen fra pumpene berører det direkte.

Det som har mest betydning for flygelet er selvsagt fuktigheten i kirkerommet. Uansett hva man bruker til oppvarming vil luften bli tørrere jo mer det må fyres. En løsning vi kan se på – dersom det en gang ble midler til det – er å investere i et såkalt «Dampchaser»-anlegg. Dette går ut på å montere en fukter OG en avfukter inne i selve flygelet. Systemet styres av en databrikke, slik at når det blir for fuktig slåes avfukteren automatisk inn – mens fukturen settes i drift om det blir for tørt. Det er mange fordeler med dette systemet, men det er en dyr engangs investering. Debatten kan vi ta men det er viktig å presisere at så lenge temperaturen i skipet svinger fra 11° til 25° i løpet noen få timer vil det alltid slå seg negativt ut for stemmingen. Det er svært viktig for meg å konstatere at mens «Dampchaser» nok vil beskytte flygelet, kommer det derfor ikke å redusere stemmingsbehovet vårt.

Vi skal ta en runde om hva vi gjør for å best å ivareta flygelet. Når vi gjør det skal vi spille med åpne kort, og dere vil ha anledning å lese om det her. I mellomtid håper jeg at du som er opptatt av disse tingene, og spesielt om du har merket flygelet er surt – kan få vite at vi vet om situasjonen. Til våren skal flygelet derfor få en ekstra stemming utover og i tillegg til det som er planlagt til høst.

Dugnad

Etter at vi har stemt flygelet (som jeg antar skjer etter påske) har vi tenkt å holde en vårkonsert. Jeg har allerede luftet denne tanken med noen musikere i Lødingen, og fått positive tilbakemeldinger. Derfor blir det en kveld med musikk i Lødingen Kirke. . Jeg kommer i disse dager derfor å skrive til alle i musikklivet vårt å be om de kan tenke seg å medvirke. Inntekten vil utelukkende gå til å dekke stemmingen, og eventuelt overskudd settes på konto å brukes til senere tilsyn. Flygelet skal selvsagt brukes på konserten.

Tiden til vårkonsert kommer vi snart tilbake til. Har du innspill eller tilbakemeldinger i denne saka kan du kontakte kantoren.

 

564 total views, 1 views today

Glimt fra Bispevisitasen

SAM_9056

Når vi skal vise glimt fra bispevisitasen starter vi med vår nye diakon, Per Olofsson. Her ønsker han velkommen til internasjonal kveld på asylmottaket.

Kvelden starta med etiopisk sang og bønn, dans og lovprisning.

blessing SAM_9091

Litt senere var det servering av mye deilig mat fra mange ulike land. Dyktige kvinner hadde brukt mye tid på å lage maten, og ingen trengte å gå hjem sulten.

culture Senere på kvelden ble det mye dans til folkemusikk fra land i Afrika og Midtøsten.

SAM_8742

På visitasgudstjenesten i Vestbygd viste biskopen en av de fine tegningene som var laget av elever på Vestbygd skole. «Tro, håp og kjærlighet» var tema for visitasen. Tegninga viser at: «Størst blant dem er kjærligheten. »

SAM_8781

God stemning under kirkekaffen i Vestbygd.

SAM_8864

På Offersøy feriesenter var det god middag og fin underholdning av Vestbygd seniordans.

SAM_8879

Folk koser seg på Offersøy feriesenter.

SAM_9020

Besøket på Norway Pelagic var ett av flere bedriftsbesøk som biskopen og hans følge fikk være med på.

SAM_8959

Alt i alt var det et interessant program og biskopen hilser alle i Lødingen og takker for oppholdet. Det blir snarvisitt til høsten.

847 total views, 1 views today

Kommende gudstjenester: Lødingen og Vestbygd

Søndag 26.januar kl. 11 blir det en enkel gudstjeneste i Lødingen kirke. Det er ikke dåp eller nattverd. Gøran skal tale over teksten  fra Lukas 18 der vi hører hvordan Jesus helbredet en blind tigger. «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» var Jesus sitt spørsmål til tiggeren. Vi skal synge fine sanger og ha kirkekaffe etterpå. HJERTELIG VELKOMMEN!

Torsdag 30. januarkl.09:30 er det gudstjeneste for Barnehagen på Lødingen. Det blir ei enkel samling der biskopen samtaler med barna og vi synger flotte bevegelses-sanger.

På ettermiddagen; kl. 17:00 torsdag 30. januar er det visitasgudstjeneste i Vestbygd kirke. Her deltar hele biskopens følge sammen med Vestbygd skole og Vestbygd skole-og amatørkorps. VELKOMMEN TIL SMÅ OG STORE!

Visitasgudstjenesten søndag 02. februar kl. 11 blir med deltakelse av Lødingen musikkforening og Lødingen blandakor. Det blir også deltakelse av mange personer fra menigheta, dåp og nattverd. Etterpå er det fest-kirkekaffe og visitasforedrag. HJERTELIG VELKOMMEN!

 

806 total views, 1 views today

Bispevisitas januar – februar

Jorgensen_2011

Onsdag 29. januar 2014

Kl. 11.00: Lunsj hjemme hos Gøran for ansatte, programkomiteen og biskop med følge

Kl. 12.00: Møte med de ansatte, med presentasjon og tilstandsrapport.

Kl. 14.00: Spørretime på Lødingen videregående skole. Biskopen samtaler med elevene.

Kl. 16.00: Middag på Kåringen, Boazovazzi – med noe program

Kl. 19.00: Kulturkveld i Lødingen kirke.

Programinnslag fra Teatergruppa, Lødingen paradekorps, Sølvi Ytterstad og Bjørn Hegstad. Det blir presentasjon av Per Olofsson, den nye diakonen, kaffeservering og utlodning.

Torsdag 30. januar 2014

Kl. 09.30: Gudstjeneste i Lødingen kirke for Lødingen barnehagene. Biskopen samtaler med elevene. Lødingen skolekorps spiller.

Kl. 11.00: Vi kjører til Vestbygd

Kl. 12.00: Lunsj og besøk på bedrifter i Vestbygd.

Sorte Gryte og Lødingen fisk.

Kl. 17.00 Visitasgudstjeneste i Vestbygd kirke der skoleelevene er spesielt invitert. Biskopen preker og forretter etter prekenen. Vestbygd skole og amatørkorps deltar.

Kl. 19.00: Middag på Offersøy feriesenter for biskopens følge. Feriesenteret er åpent for andre som vil drikke kaffe eller ønsker enkel servering. Det vil bli litt underholdning.

Fredag 31. januar 2014

Kl. 09.00: Besøk på Lødingen ungdomsskole(Musikkrommet). Soknepresten innleder. Biskopen samtaler med elevene.

Kl. 10.15: Møte med Lødingen menighetsråd/ fellesråd

Kl. 11.30: Lunsj på sykehjemmet

Kl. 12.30: Møte med politisk og administrativ ledelse i Lødingen kommune.

Kl. 15.00: Besøk på Norway Pelagic

Kl. 18.00: Internasjonal kulturkveld på asylmottaket

Lørdag 1. februar 2014

Kl. 10.00: Samtale med gudstjenesteutvalget og liturgiske medledere.

Kl. 11.00: Andakt og besøk på Lødingen sykehjem. Gitarkameratene deltar.

Søndag 2. februar 2014

Kl. 11.00: Visitasgudstjeneste i Lødingen kirke. Lødingen musikkforening og Lødingen blandet kor deltar..

Kl. 12.30(ca): Biskopens visitasforedrag. . Kirkekaffe.

 

 

627 total views, 1 views today

Julevandringer 2013

2013-12-05 13.11.44

Også i år har det vært julevandring for barnehagen i Lødingen og for småtrinnet og barnehagen i Vestbygd. Her har vi hatt ei vandring i kirka der alle får sine roller etter hvert. Det er keiser Augustus som leder an og er forteller. Det var jo han som gav befaling om folketellinga i Rommerriket for ca. 2000 år siden.

Her ser vi fra to av  barnehagegruppene i Lødingen. Josef og Maria er på plass ved krybba der Jesus hviler. Engler, gjetere og vise menn har også kommet fram og har funnet det nyfødte barnet. DSCN2215[1]

I Vestbygd var det også fin deltakelse både av de minste og av skolebarna til og med fjerde klasse.

Takk for deltakelsen og god jul til alle!

DSCN2234[1]

465 total views, 1 views today

Årsmeldingen

Det er lagt ut årsmeldingen. Du kan også finne den ved å gå inn på menyen over, under «innhold».

Du finner den her.

Lødingen kirkes venner

Hvis du vil støtte Lødingen Kirke er det opprettet konto for Lødingen Kirkes venner.

Det er 4750.53.82656

Vestbygd Kirkes venner

Ønsker du å støtte Vestbygd Kirke er det opprettet konto også for Vestbygd Kirkes venner.

Kontoen til Vestbygd Kirkes venner er 4618.30.08471