Lødingen Kikelige Fellesråd
Get Adobe Flash player

Gudstjenesteplan

 

1. jan 1. nyttårsdag  (1.tekstrekke) Ingen
8. jan

 

Kristi åpenbaringsdag,

Jes 60,1–6

Ef 3,1–7

Matt 2,1–12

Vestbygd

Kl. 11.00

Jan-Eirik

Chris

Jan S

Jan Petter

 

Per

Nattverd Eget arbeid
15. jan 2. søndag i åpenbaringstiden

Jes 60,1–6

Ef 3,1–7

Matt 2,1–12

Lødingen

kl. 11.00

 

Jan-Eirik

Chris

Jan S

Konf. Nattverd

Konfirmanter deltar i gudstjenesten

Egen trosopplæring
22. jan 3.søndag i åpenbaringstiden Ingen   Frihelg januar
29. jan

 

4.søndag i åpenbaringstiden

Salme 146,1–10

Rom 16,25–27

Luk 18,35–43

Lødingen

Kl. 11.00

Jan-Eirik

Chris

Jan S

Solveig

 

Elin

Dåp Eget arbeid
5. feb 5.søndag i åpenbaringstiden

Jes 52,13–15

1 Tim 2,1–6a

Vestbygd

kl. 11.00

 

Jan-Eirik

Chris

Jan S

Torunn

 

Jan Petter

Eget arbeid
12. feb Såmannssøndag

2 Sam 12,1-10

Hebr 5,7-9

Matt 26,36-45

Lødingen

kl. 11.00

 

Sigrid

Chris

Jan S

Torgunn

 

Anne

  Bibelselskapet
19. feb Kristi forklarelsesdag

5 Mos 18,15–18

Åp 1,9–18

Matt 17,1–9

Lødingen

kl. 11.00

 

Sigrid

Chris

Jan S

Jan-Eirik

Konf.

Konfirmanter deltar i gudstjenesten Egen trosopplæring
26. feb Fastelavnssøndag Ingen Frihelg februar
5.

mars

1. søndag i fastetiden

1 Mos 2,8–9; 3,1–8

Jak 1,2–8

Matt 4,1–11

Vestbygd

kl. 11.00

Sigrid

Chris

Jan S

Dagrunn

 

Jan Petter

 Nattverd

Gudstjeneste

Eget arbeid
12. mars 2. søndag i fastetiden

1 Mos 32,24–30

Jak 1,2–8

Matt 15,21–28

Lødingen

kl. 11.00

 

Per

Chris

Jan S

Evelyn

 

Margit

Konfirmanter

 

Eget arbeid
19.mars 3.søndag i fastetiden Ingen   Frihelg mars
26. mars

 

Maria budskapsdag

Jes 7,10–14

Gal 4,4–7

Luk 1,26–38

Lødingen

kl. 11.00

 

Sigrid

Chris

Jan S

Jan-Eirik

Konf.

Nattverd Egen trosopplæring

 

2.

april

 

4. søndag i fastetiden

1 Mos 22,1–14 – Hebr 4,14–16

Joh 11,45–53

Vestbygd

kl. 11.00

Sigrid

Chris

Jan S

Torunn

 

Jan Petter

Nattverd

 

 

Kirkens nødhjelp

 

9. apr. Palmesøndag   Frihelg april
13. april Skjærtorsdag

2 Mos 12,1.3–8.11–14

1 Kor 5,6b–8

Matt 26,17–30

Lødingen

kl. 18.00

Sigrid

Chris

Jan S

Torgunn

 

Åshild

 ”Måltid”

 

Eget arbeid
14. april

 

Langfredag

Luk 22,39–23,46

Vestbygd

kl. 11.00

Sigrid

Chris

Jan S

Jan Petter

 

Dagrunn

 

 

STEFANUSALLIANSEN
16. april

 

1. påskedag

Salme 118,14–24

1 Kor 15,1–11

Luk 24,1–9

Lødingen

kl. 11.00

 

Sigrid

Chris

Jan S

Solveig

 

Elin

Høytidsgudstjenete

Nattverd

 

 

STEFANUSALLIANSEN

17.april 2. påskedag Ingen  
23. april

 

2. søndag i påsketiden

Jes 43,10–13, 1 Kor 15,12–21

Joh 21,1–14

Lødingen

kl. 11.00

Sigrid

Chris

Jan S

Jan-Eirik

 

Konf.

Konfirmanter deltar i gudstjenesten Egen trosopplæring
30. april 3. søndag i påsketiden

Esek 34,11–16, 1 Pet 2,20–25

Joh 10,11–18

Lødingen

Kl. 18.00

Sigrid

Chris

Jan S

Jan-Eirik

Konf.

 

Samtalegudstjeneste Egen trosopplæring
7. mai 4. søndag i påsketiden

Jes 54,7–10, Fil 3,12–14,

Joh 16,16–22

 

Vestbygd

kl. 11.00

 

Sigrid

Chris

Jan S

Dagrunn

 

Jan Petter

Konfirmasjon i Vestbygd

 

Egen trosopplæring
14. mai 5. søndag i påsketiden

Apg 4,32–35, Rom 11,13–20

Joh 15,1–8

Lødingen

kl. 11.00

kl. 13.00

Sigrid

Chris

Jan S

Solveig

 

Margit

Konfirmasjon i Lødingen

Familie gudstjeneste

Egen trosopplæring
17.

mai

17. mai gudstjeneste

Salme 127, 1-3

Luk 1, 50-53

Lødingen

kl. 10.00

 

Chris

Jan S

Per

 

Anne

KIRKENS NØDHJELP
17. mai 17. mai gudstjeneste

Salme 127, 1-3

Luk 1, 50-53

Vestbygd

kl. 12:30

 

Chris

Jan S

KIRKENS NØDHJELP
21. mai Treenighetssøndag Ingen  
25. mai Kristi himmelfartsdag

Apg 1,1–11, Ef 4,7–10, Mark 16,19–20

Offersøy

kl:12

Sigrid

Chris

Jan S

eventuelt utegudstjeneste
28. mai Søndag før pinse

Apg 1,12–14, 1 Pet 4,7–11

 Joh15,26–27

Lødingen

Kl. 11.00

Sigrid

Chris

Jan S

 menighetsmøte etterpå! Prosten deltar i gudstjeneste.
     
4. juni 1. Pinsedag

Apg 2,1–11, Rom 8,9–11

Joh 14,23–29

Lødingen

Kl. 11.00

 

Chris

Jan S

Høytidsgudstjeneste

Nattverd

 

 

5. juni 2. Pinsedag ? Prostigudstjeneste Ankenes
11. juni Treenighetssøndag Ingen
18. juni 2. søndag i treenighetstiden

 2 Mos 14,15–22, Tit 3,4–7, Matt 3,11–12

Ingen
25. juni 3. søndag i treenighetstiden Ingen
2. juli 4. søndag i treenighetstiden

1 Kor 9,24–27, Mark 10,17–27

Lødingen

kl. 11.00

Chris

Jan S

Nattverd

Gull-Konfirmant treff

Eget diakoniarbeid
09. juli 5. søndag i treenighetstiden Ingen
16. juli 6. søndag i treenighetstiden

1 Mos 12,1–4, Rom 1,1–7, Luk 5,1–11

Lødingen

kl.11:00

Chris

Jan S

23. juli 7. søndag i treenighetstiden Ingen        
30. juli 8. søndag i treenighetstiden

1 Joh 2,15–17, Matt 6,19–24   

Lødingen

kl.11:00

Chris

Jan S

 
6. aug 9. søndag i treenighetstiden Ingen   Frihelg august
13. aug 10. søndag i treenighetstiden

Salme 32,1–11, 1 Pet 3,8–13,

Luk 5,27–32   

Vestbygd

kl. 11.00

Chris

Jan S

Per

Torunn

Konfirmant Gull treff Eget diakoniarbeid
20. aug 11. søndag i treenighetstiden Ingen
27. aug 12. søndag i treenighetstiden

Salme 116, 1-9, Ef 2, 1-10 Prekentekst,

Luk 15, 11-32

Lødingen

kl.11:00

Chris

Jan S

Jan-Eirik

 

 

Reformasjonstema 1:

Nåden alene

Kirkens nødhjelp
3. sept

 

13. søndag i treenighetstiden

Salme 92,2-6/13-16, 1Kor 1,1-3,

Matt 20,1-16

Vestbygd

Kl.11.00

Chris

Jan S

Jan-Eirik

 

 Konfirmantpresentasjon Eget arbeid, konfirmanter
10. sept 14. søndag i treenighetstiden

Jes 27,2–6, 1 Kor 1,1–3,

Matt 20,1–16

Lødingen Kl 11.00

 

 

Chris

Jan S

Konfirmantpresentasjon

 

 

Eget arbeid, konfirmanter
17. sept

 

15. søndag i treenighetstiden

Salme 33, 1-9, 2.Pet 1, 5-9,

Matt 7, 24-28 Prkent.

Lødingen

kl. 11.00

Chris

Jan S

Reformasjonstema 2:

Skaperverket er ikke til salgs

24. sept 16. søndag i treenighetstiden Ingen       Fri helg september
1. okt 17. søndag i treenighetstiden

Job 19,21–27, 2 Tim 1,7–12,

Joh 11,17–29 og/eller 30–46

Vestbygd

kl. 11.00

 

Chris

Jan S

HØSTTAKKEFEST

Min kirkebok til 4-åringer

Bok til 2 -åringer

Egen trosopplæring

Nattverd

8. okt 18. søndag i treenighetstiden

Jes 53,1–5, Hebr 2,10–18,

Matt 8,14–17

Lødingen

kl. 11.00

 

Chris

Jan S

15. okt

 

19. søndag i treenighetstiden

Jes 55, 1-3, Apg. 8, 4-24

Luk 20,45 – 21,4 Prkent.

Lødingen

kl. 11.00

 

Chris

Jan S

Reformasjonstema 3:

Frelsen er ikke til salgs

HØSTTAKKEFEST

Min kirkebok til 4 åringer

Egen trosopplæring

Dåp

22. okt 20. søndag i treenighetstiden Ingen                       Fri helg oktober
29. okt

 

Bots og bønnedag

Salme 46,1–8, Rom 1,16–17 Prekent.

Joh 1,16–17

Lødingen

kl. 11.00

 

Chris

Jan S

Dersom Reformasjonsdagen(31.10.) ikke har gudstjeneste, kan tekstene derfra flyttes hit. Kirkens SOS
5. nov Allehelgensdag / Minnedag

Jes 49,8–10, Åp 7,9–17

Matt 5,1–12

Vestbygd

kl. 11.00

 

Chris

Jan S

LYSTENNING for de døde

 

12. nov Allehelgensdag / Minnedag

 

Lødingen

kl. 11.00

 

Chris

Jan S

LYSTENNING for de døde

 

19. nov

 

24. søndag i treenighetstiden

Salme 8, 2-10, Fil 2, 3-11

Matt 18, 1-6,10-14 Prekent.

Lødingen

kl. 11.00

 

Reformasjonstema 4:

Mennesker er ikke til salgs

KIA
26. nov Domssøndag / Kristi kongedag Ingen Frihelg november
  (2. tekstrekke starter)
3. des

 

1. søndag i advent

Jes 61,1–3, Åp 5,1–5

Luk 4,16–22a

Vestbygd

kl. 11.00

 

Chris

Jan S

FAMILIEGUDSTJENESTE

 

 

Kirkens bymisjon
10. des 2. søndag i advent

Jes 65,17–19

1 Kor 15,50–57

Luk 21,27–36

Lødingen

kl. 11.00

 

Chris

Jan S

FAMILJEGUDSTJENESTE
17. des

 

3. søndag i advent

Vi synger jula inn

Lødingen

Kl. 18.00

Chris

Jan S

MUSIKKARBETET
18. des Mandag

Vi synger jula inn

Vestbygd

Kl. 19.00

Chris

Jan S

 

 

MUSIKKARBEIDET
? Skolegudstjeneste B – skolen

 

Lødingen

kl. 08.30

 Chris

Jan S

Jan-Eirik
? Skolegudstjeneste U – skolen

 

Lødingen

kl. 10.00

Chris

Jan S

Jan-Eirik
23. des

 

Lillejulaften

 

Lødingen sykehjem

kl. 17.00

Chris

 

Andakt Lødingen sykehjem

 

24. des

 

Julaften/4. søndag i advent

Jes 9,1a.2.6–7

Luk 2,1-20;

Vestbygd

kl. 13.30

Chris

Jan S

Eget arbeid
24. des Julaften

Jes 9,1a.2.6–7

Luk 2,1-20;

Lødingen

kl.16.00

Chris

Jan S

Eget arbeid
25. des 1. Juledag,

Ordspr. 8,1–2.22– 31, Hebr. 1,1–6

Joh 1,1–14 Ordet ble menneske

Lødingen

kl. 11.00

 

Chris

Jan S

Høytidsgudstjeneste STEFANUSALLIANSEN
26. des 2. Juledag Ingen Fri
31. des Nyttårsaften,

Joh 14,27

Chris

Jan S

Dåpsgudstjeneste ved behov

 

            Forordning antall gudstjenester:    42

            Antall satt opp i planen:                  43

592 total views, 1 views today