Velkommen til oss!

Lødingen Kirkelige Fellesråd

Get Adobe Flash player

Samtalegudstjeneste

søndag 22. april kl. 11 – Lødingen Kirke

Gudstjeneste i Lødingen

Gudstjeneste er i Lødingen Kirke

Vi nærmer oss konfirmasjonstiden, og snøen har omsider tatt til å tines. Denne søndagen er det den tradisjonelle samtalegudstjenesten. Merk at i år blir det ikke holdt om kvelden!

Gøran Bremnes forretter, og det er nattverd. Vi ønsker at så mange som mulig føler velkommen, og at ingen nøler for å motta Jesus kropp og blod. Derfor er nattverden både med intinksjon i midten, slik som skikket har vært hos oss de siste årene – og på den mer tradisjonelle måten ved alteret. Om du vil heller motta nattverden på den gamle måten er det bare å vente til utdelingen er ferdig i midten.

Det er som vanlig kirkekaffe etter gudstjenesten. Vi håper alle kan ta seg tid til en prat og en god kopp kafe i skipet. Offeret i dagens gudstjenesten går til egen trosopplæring.

Velkommen til gudstjeneste i Lødingen!

 

36 total views, no views today

Vestbygd Kirke, søndag 8. april kl:11

arkivfoto

Vestbygd Kirke

Denne søndagen er det igjen gudstjeneste i Vestbygd.

Gøran Bremnes forretter. Det er nattverd. Du kan velge om du vil ta imot brødet, og dyppe det i vinen (intinksjon) eller at du kneler ved alteret å ta imot både brødet og vinen på den gamle måten. Om du ønsker å gjøre det på den gamle måten er det bare å holde deg i ro til nattverden i midten er ferdig. Så går presten opp til alteret, og nattverden fortsetter der.

Offeret går til egen trosopplæring.

Vel møtt!

Joh 21,15-19
Da de var ferdige med måltidet, sier Jesus til Simon Peter: «Simon, sønn av Johannes, elsker du meg mer enn disse?» Han svarte: «Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær.» Jesus sier til ham: «Fø lammene mine!» Igjen, for annen gang, sier han: «Simon, sønn av Johannes, elsker du meg?» «Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær,» svarte Peter. Jesus sier: «Vær gjeter for sauene mine!» Så sier han for tredje gang: «Simon, sønn av Johannes, har du meg kjær?» Peter ble bedrøvet over at Jesus for tredje gang spurte om han hadde ham kjær, og han sa: «Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær.» Jesus sier til ham: «Fø sauene mine! Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Da du var ung, bandt du beltet om deg og gikk dit du selv ville. Men når du blir gammel, skal du strekke ut hendene dine, og en annen skal binde beltet om deg og føre deg dit du ikke vil.»Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle ære Gud med. Da han hadde sagt dette, sa han til Peter: «Følg meg!»

33 total views, no views today

Høytidsgudstjeneste

1. påskedag

Lødingen Kirke, klokken 11, søndag 1. april

Sola

Gudstjeneste for 1. påskedag er i Lødingen

Det blir en stor høytidsgudstjeneste! Jesus lever! Han har oppstått fra de døde!

Vi feirer 1. påskedag ved nattverd. Du kan motta nattverden ved instinksjon i midten, eller på tradisjonell måte ved alterbordet.

Så skal også to barn bæres frem til dåpen! Dette blir en festlig påskegudstjeneste.

Gøran preker. Preketeksten er Matt 28, 1-10.

Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven. Med ett ble det et kraftig jordskjelv, for en Herrens engel steg ned fra himmelen, gikk fram og rullet steinen til side og satte seg på den. Han var som et lyn å se til, og drakten var hvit som snø. Vaktene skalv av redsel da de så ham, og de ble liggende som døde. Men engelen tok til orde og sa til kvinnene: «Frykt ikke! Jeg vet at dere søker Jesus, han som ble korsfestet. Han er ikke her, han er stått opp, slik som han sa. Kom og se stedet hvor han lå! Skynd dere av sted og si til disiplene hans: `Han er stått opp fra de døde, og han går i forveien for dere til Galilea; der skal dere få se ham.` – Nå har jeg sagt dere det.» Da skyndte de seg bort fra graven, redde, men jublende glade, og de løp for å fortelle det til disiplene. Og se, Jesus kom mot dem og sa: «Vær hilset!» De gikk fram og omfavnet føttene hans og tilba ham. Jesus sa til dem: «Frykt ikke! Gå og si til mine brødre at de skal dra til Galilea. Der skal de se meg.»

Offeret i dag går til Stefanus alliansen. Det er misjonsarbeidet som vi støtter i Egypt.

Vi legger vår gave i offerskålen på alteret. Det er mulig å bruke vipps. Takk for det dere vil gi.

Neste gudstjeneste i Lødingen kirke er 22. april kl. 1100. Menighetsråd og ansatte vil ønske alle en velsignet påskehøytid.

 

37 total views, no views today

Påskegudstjenester: stilleuken

Påske

Lødingen Kirke

Skjærtorsdag

torsdag 29. mars

Lødingen Kirke, klokken 11

Gudstjeneste med nattverd (både i midten ved intinksjon og på tradisjonell måte ved alteret). Skjærtorsdag er dagen vi minnes Jesu siste måltid. Dette er innstiftelsen av nattverd. Gøran skal preke. Preketeksten er Luk 22,14-23.

Da tiden var inne, tok Jesus plass ved bordet sammen med apostlene. Og han sa til dem: «Jeg har lengtet inderlig etter å spise dette påskemåltidet med dere før jeg skal lide. For jeg sier dere: Aldri mer skal jeg spise påskemåltidet før det har fått sin fullendelse i Guds rike.» Så tok han et beger, ba takkebønnen og sa: «Ta dette og del det mellom dere. For jeg sier dere: Fra nå av skal jeg aldri mer drikke av vintreets frukt før Guds rike er kommet.» Så tok han et brød, takket og brøt det, ga dem og sa: «Dette er min kropp, som gis for dere. Gjør dette til minne om meg.» Likeså tok han begeret etter måltidet og sa: «Dette begeret er den nye pakt i mitt blod, som blir utøst for dere. Men se: Han som forråder meg, har hånden her på bordet sammen med meg. For Menneskesønnen går bort, slik det er bestemt; men ve det mennesket som forråder ham!» Da begynte de å trette om hvem av dem det kunne være som skulle gjøre dette.

Offeret til menighetsarbeidet Vi legger vår gave i offerskålen på alteret. Det er mulig å bruke vipps. Takk for det dere vil gi.

arkivfoto

Langfredag

fredag 30. mars

Vestbygd Kirke, klokken 11

Vi bruker tekstene for skjærtorsdag – se Lødingen Kirke over. Gøran preker. Det er nattverd (både i midten ved intinksjon og på tradisjonell måte ved alteret).

Offeret i dag går til Stefanus alliansen Vi legger vår gave i offerskålen i midtgangen. Det er mulig å bruke vipps. Takk for gaven.

 

30 total views, no views today

Søndag 25 mars klokken 11:00

Palmesøndag

Det er gudstjeneste i Lødingen Kirke. Offeret går til egen trosopplæring. Gøran Bremnes forretter.

 

Matt 26,6-13 Men da Jesus var kommet til Betania og var i Simon den spedalskes hus, 7 da kom en kvinne til ham, som hadde en alabaster-krukke med kostelig salve, og hun helte den ut over hans hode, mens han satt til bords. 8 Men da disiplene så det, blev de vrede og sa: Hvad skal denne spille være til? 9 Dette kunde jo være solgt for mange penger og gitt til de fattige. 10 Men da Jesus merket det, sa han til dem: Hvorfor gjør I kvinnen fortred? hun har jo gjort en god gjerning mot mig. 11 For de fattige har I alltid hos eder, men mig har I ikke alltid. 12 For da hun helte denne salve ut over mitt legeme, gjorde hun mig i stand til min jordeferd. 13 Sannelig sier jeg eder: Hvor som helst dette evangelium forkynnes i all verden, skal også det hun gjorde, omtales til minne om henne.

Så er vi ved starten av stilleuken!

24 total views, no views today

Årsmeldingen

Det er lagt ut årsmeldingen. Du kan også finne den ved å gå inn på menyen over, under «innhold».

Du finner den her.

Lødingen kirkes venner

Hvis du vil støtte Lødingen Kirke er det opprettet konto for Lødingen Kirkes venner.

Det er 4750.53.82656

Vestbygd Kirkes venner

Ønsker du å støtte Vestbygd Kirke er det opprettet konto også for Vestbygd Kirkes venner.

Kontoen til Vestbygd Kirkes venner er 4618.30.08471

Arkiv