Velkommen til oss!

Lødingen Kirkelige Fellesråd

Get Adobe Flash player
1 4 5 6 7 8 44

Påskegudstjenester: stilleuken

Påske

Lødingen Kirke

Skjærtorsdag

torsdag 29. mars

Lødingen Kirke, klokken 11

Gudstjeneste med nattverd (både i midten ved intinksjon og på tradisjonell måte ved alteret). Skjærtorsdag er dagen vi minnes Jesu siste måltid. Dette er innstiftelsen av nattverd. Gøran skal preke. Preketeksten er Luk 22,14-23.

Da tiden var inne, tok Jesus plass ved bordet sammen med apostlene. Og han sa til dem: «Jeg har lengtet inderlig etter å spise dette påskemåltidet med dere før jeg skal lide. For jeg sier dere: Aldri mer skal jeg spise påskemåltidet før det har fått sin fullendelse i Guds rike.» Så tok han et beger, ba takkebønnen og sa: «Ta dette og del det mellom dere. For jeg sier dere: Fra nå av skal jeg aldri mer drikke av vintreets frukt før Guds rike er kommet.» Så tok han et brød, takket og brøt det, ga dem og sa: «Dette er min kropp, som gis for dere. Gjør dette til minne om meg.» Likeså tok han begeret etter måltidet og sa: «Dette begeret er den nye pakt i mitt blod, som blir utøst for dere. Men se: Han som forråder meg, har hånden her på bordet sammen med meg. For Menneskesønnen går bort, slik det er bestemt; men ve det mennesket som forråder ham!» Da begynte de å trette om hvem av dem det kunne være som skulle gjøre dette.

Offeret til menighetsarbeidet Vi legger vår gave i offerskålen på alteret. Det er mulig å bruke vipps. Takk for det dere vil gi.

arkivfoto

Langfredag

fredag 30. mars

Vestbygd Kirke, klokken 11

Vi bruker tekstene for skjærtorsdag – se Lødingen Kirke over. Gøran preker. Det er nattverd (både i midten ved intinksjon og på tradisjonell måte ved alteret).

Offeret i dag går til Stefanus alliansen Vi legger vår gave i offerskålen i midtgangen. Det er mulig å bruke vipps. Takk for gaven.

 

36 total views, no views today

Søndag 25 mars klokken 11:00

Palmesøndag

Det er gudstjeneste i Lødingen Kirke. Offeret går til egen trosopplæring. Gøran Bremnes forretter.

 

Matt 26,6-13 Men da Jesus var kommet til Betania og var i Simon den spedalskes hus, 7 da kom en kvinne til ham, som hadde en alabaster-krukke med kostelig salve, og hun helte den ut over hans hode, mens han satt til bords. 8 Men da disiplene så det, blev de vrede og sa: Hvad skal denne spille være til? 9 Dette kunde jo være solgt for mange penger og gitt til de fattige. 10 Men da Jesus merket det, sa han til dem: Hvorfor gjør I kvinnen fortred? hun har jo gjort en god gjerning mot mig. 11 For de fattige har I alltid hos eder, men mig har I ikke alltid. 12 For da hun helte denne salve ut over mitt legeme, gjorde hun mig i stand til min jordeferd. 13 Sannelig sier jeg eder: Hvor som helst dette evangelium forkynnes i all verden, skal også det hun gjorde, omtales til minne om henne.

Så er vi ved starten av stilleuken!

30 total views, no views today

kl. 11, 11 mars 2018

Gudstjeneste – Lødingen Kirke

Gudstjeneste

Konfirmantene deltar

Denne søndagen er det gudstjeneste som konfirmantene våre deltar i. Det markerer avslutning på konfirmanthelgen.

Gøran Bremnes forretter, og offeret går til Kirkens SOS.

Etter gudstjeneste er det kirkekaffe i skipet.

Nattverden deles ut både i midten og ved alteret. Vi ønsker flest mulig skal motta Jesus i brød og vin, og at ingen skal føle seg hindret. Kom og motta Ham på den måten som er best for deg.

Neste uke er det ikke gudstjeneste i Lødingen Sokn. Neste gudstjeneste blir derfor søndag 25. mars (palmesøndag).

 

56 total views, no views today

Søndag 4. mars klokken 11

Gudstjeneste i Vestbygd Kirke

arkivfoto

Vestbygd Kirke

Allerede er det mars, og det er tid for gudstjenesten i bygda. Gøran Bremens forretter, og offeret går til menighetens eget arbeid.

Det er også nattverd. Denne gjøres på to måter. Den deles ut i midten ved intinksjon, og så ved alteret på den gamle måten. Du kan nå valgfritt motta Jesu legeme og blod på den måten som er best for deg. Vi ønsker ikke at noen opplever en hinder til å komme.

Etter gudstjeneste er det kirkekaffe i stua. Vel møtt.

321 total views, no views today

Søndag 25. februar klokken 11

Gudstjeneste i Lødingen

Gudstjeneste er i Lødingen Kirke

Gudstjeneste

Denne uken er det igjen gudstjeneste i Lødingen Kirke.

Det vanlig gudstjeneste uten nattverd. Det er 2. søndagen i fastetiden, og Gøran skal preke om en hage, et tre, og et menneske. Preketeksten er 1 Mos 3, v8-15.

Ofringen går til egen trosopplæring. Etter gudstjeneste er det kirkekaffe i skipet.

Velkommen til Lødingen Kirke!

 

Prest: Gøran Bremnes
Kantor: Christopher Briggs

42 total views, 1 views today

1 4 5 6 7 8 44

Årsmeldingen

Det er lagt ut årsmeldingen. Du kan også finne den ved å gå inn på menyen over, under «innhold».

Du finner den her.

Lødingen kirkes venner

Hvis du vil støtte Lødingen Kirke er det opprettet konto for Lødingen Kirkes venner.

Det er 4750.53.82656

Vestbygd Kirkes venner

Ønsker du å støtte Vestbygd Kirke er det opprettet konto også for Vestbygd Kirkes venner.

Kontoen til Vestbygd Kirkes venner er 4618.30.08471

Arkiv