1. pinsedag

Søndag (1.pinse) kl.11

Høytidsgudstjenesten for 1. pinsedagen er i Lødingen Kirke. Det blir dåp. Gøran Bremens forretter. Offeret går til eget arbeid.

Videoen (med tillatelse fra Libera sin offisielle kanal) er en moderne sats av Kom Hellig Ånd, pinsesalmen vi synger i kirken.

84 total views, no views today

Høytidsgudstjeneste

1. påskedag

Lødingen Kirke, klokken 11, søndag 1. april

Sola
Gudstjeneste for 1. påskedag er i Lødingen

Det blir en stor høytidsgudstjeneste! Jesus lever! Han har oppstått fra de døde!

Vi feirer 1. påskedag ved nattverd. Du kan motta nattverden ved instinksjon i midten, eller på tradisjonell måte ved alterbordet.

Så skal også to barn bæres frem til dåpen! Dette blir en festlig påskegudstjeneste.

Gøran preker. Preketeksten er Matt 28, 1-10.

Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven. Med ett ble det et kraftig jordskjelv, for en Herrens engel steg ned fra himmelen, gikk fram og rullet steinen til side og satte seg på den. Han var som et lyn å se til, og drakten var hvit som snø. Vaktene skalv av redsel da de så ham, og de ble liggende som døde. Men engelen tok til orde og sa til kvinnene: «Frykt ikke! Jeg vet at dere søker Jesus, han som ble korsfestet. Han er ikke her, han er stått opp, slik som han sa. Kom og se stedet hvor han lå! Skynd dere av sted og si til disiplene hans: `Han er stått opp fra de døde, og han går i forveien for dere til Galilea; der skal dere få se ham.` – Nå har jeg sagt dere det.» Da skyndte de seg bort fra graven, redde, men jublende glade, og de løp for å fortelle det til disiplene. Og se, Jesus kom mot dem og sa: «Vær hilset!» De gikk fram og omfavnet føttene hans og tilba ham. Jesus sa til dem: «Frykt ikke! Gå og si til mine brødre at de skal dra til Galilea. Der skal de se meg.»

Offeret i dag går til Stefanus alliansen. Det er misjonsarbeidet som vi støtter i Egypt.

Vi legger vår gave i offerskålen på alteret. Det er mulig å bruke vipps. Takk for det dere vil gi.

Neste gudstjeneste i Lødingen kirke er 22. april kl. 1100. Menighetsråd og ansatte vil ønske alle en velsignet påskehøytid.

 

73 total views, no views today